Houtstook in Assen

Iedereen heeft het recht om in een schone leefomgeving op te groeien en te leven, daarom willen we de uitstoot van houtstook reduceren.

Uitgangspunt D66

D66 Assen vindt dat iedereen in een schone leefomgeving moet kunnen opgroeien en leven, dus ook in schone lucht. We zijn dan ook voorstander van het reduceren van de uitstoot en waar het kan het voorkomen van de uitstoot. D66 Assen is van mening dat we milieuvervuiling en gezondheidschade beter kunnen voorkomen, dan achteraf oplossen en genezen.

Voorstel van het college

Het college heeft de gemeenteraad 2 scenario’s voorgelegd om houtstook tegen te aan.

Scenario A: het beperken van uitstoot van schadelijke stoffen en het verminderen van klachten door het verstrekken van een subsidie op het vervangen van oude kachels of het plaatsen van een rookfilter. Daarbij ook verplichte voorlichting te geven over het veilig en verantwoord stoken van hout door en communicatie hierover.

Scenario B: het beperken van uitstoot van schadelijke stoffen en het verminderen van klachten door voorlichting te geven over veilig en verantwoord hout stoken en communicatie hierover.

Behandeling Raadsvergadering

Tijdens de consulterende behandeling van het onderwerp bleek dat er veel verschillen waren tussen de partijen over dit onderwerp.

Ook D66 Assen was kritisch op het plan van college. We hadden graag gezien dat er subsidie gegeven werd op het verwijderen en vervangen van kachels. En hadden we graag gezien dat je een bepaald percentage aan subsidie kreeg, in plaats van een vast bedrag, omdat inwoners zelf ook een investering moeten doen.

Samen met Assen Centraal hebben we daarom het initiatief genomen om een amendement te schrijven, omdat we graag willen dat we de uitstoot van houtrook verminderen/voorkomen. In het amendement hebben we het volgende voorgesteld:

  • om een subsidie in te stellen voor het plaatsen van rookfilters
  • de voorlichting in de vorm van educatie en workshops eruit te halen, omdat dit drempel verhogend zou kunnen werken. En we het vertrouwen hebben in professionals die inwoners voorlichten bij het plaatsen van een filter.
  • In te zetten op communicatie over het veilig en verantwoord stoken van hout, bijvoorbeeld op sociale media en Berichten van de Brink

    Helaas heeft ons amendement het net niet gehaald. Er is besloten dat er alleen communicatie plaats gaat vinden op sociale media en de Berichten van de Brink

D66 Assen had graag gezien dat we houtstook verder hadden aangepakt. We blijven ons inzetten voor het reduceren van de uitstoot, zodat iedereen in schone lucht kan opgroeien en leven.