Detailhandelvisie

Met deze visie geven we helderheid, richting en een beeld voor de toekomst voor de detailhandel in Assen. Samen met ondernemers en andere organisaties is deze vorm gegeven.

Vrijheid en duidelijkheid

Voorzitter, D66 vindt dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om te kunnen ondernemen. En tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we ondernemers duidelijkheid bieden om goed te kunnen ondernemen. Hoe de Borgstee is ingericht, voor nu en straks in de toekomst, geven we duidelijkheid aan de volumineuze detailhandel. Gelijksoortige bedrijven op een verzamellocatie geeft duidelijkheid voor de inwoners, voor de bezoekers van Assen, het winkelt prettig en ook belangrijk het is duurzaam, het  voorkomt onnodige autorijden in de stad.  
 
We kiezen nu voor de uitgangspunten van deze visie, de gezamenlijke functies op een plek. Daarin geven we duidelijkheid voor iedereen. Dat is ook de reden waarom we niet zijn meegegaan met het amendement van de VVD om volumineuze detailhandel in de hele stad toe te staan.

ABC goederen

In het consulterend is ook gesproken over de abc (auto, boot en caravan) goederen. We lezen uit de beantwoording van de technische vragen dat het wenselijk KAN ZIJN, om ABC goederen te scheiden van andere volumineuze detailhandel. En deze zijn momenteel geconcentreerd aan de industrieweg. Wat betreft d66 een prima uitgangspunt.  

Maar wat ons bezig houdt, is toch de reactie, want we lezen een constatering. In plaats van een duidelijke richting voor de toekomst. Daarmee de vraag vanuit d66 wat is de visie van het college de locatie van de ABC goederen.  

Het college heeft daarbij aangegeven de concentratie van de ABS goederen rond de industrieweg prima te vinden, zoals het nu is.

Amendementen

Tijdens de behandeling van de detailhandelvisie heeft Stadspartij Plop een amendement ingediend. Met als doel om het mercuriusplein en het Ceresplein als onderdeel van het kernwinkelgebied te betrekken. D66 is hier niet in meegaan. We hebben een binnenstadsvisie vastgesteld en wat ons betreft houden we ons daaraan vast. We vergeten de gebieden niet, want deze pleinen worden de huiskamer van de stad. De wethouder heeft de toezegging gedaan om samen met de eigenaren naar slagkracht te zoeken. Wat D66 betreft is dat voldoende. Wij gaan voor een compacte binnenstad.