Leesbevordering bij kinderen om laaggeletterdheid aan te pakken

Hoe overleef ik mijn eerste boek? Dit zou zo maar een nieuw titel van oud-kinderboekenschrijfster  Francine Oomen kunnen zijn geweest. Uit onderzoek van de Stichting lezen en schrijven blijkt dat het leesplezier en taalniveau steeds verder daalt. Dat vinden niet alleen scholen een zorgelijke ontwikkeling. Wij, de fracties van GroenLinks en D66 delen deze zorg en daarom leggen wij, samen met een aantal andere fracties, een motie aan de Raad voor. Lees hieronder onze bijdrage. Ben je nieuwsgierig naar de motie, zie de link hieronder.

De Schoolbibliotheek als onderdeel van de wijk

De professionals werken elke dag ontzettend hard om ieder kind met voldoende basisvaardigheden van school te laten gaan. We zijn in gesprek gegaan met verschillende onderwijsprofessionals. In deze gesprekken kwam steevast de schoolbibliotheek en leesplezier terug. Met trots zeg ik dan ook dat deze motie over de schoolbibliotheken samen met de werkvloer tot stand gekomen is.

Een goede schoolbibliotheek met voldoende, diverse en actuele boeken hoort wat ons betreft thuis in een kindcentrum. Een plek waarin kinderen komen om te leren, te spelen en te ontwikkelen. Dit gaat verder dan alleen de school, daarom hebben we ook de ambitie dat de schoolbibliotheek voor alle kinderen in de wijk een aantal momenten in de week toegankelijk is. Met dit initiatief willen we ook inzetten op het organiseren van activiteiten en het promoten van lezen, het ontzorgen van de scholen in de uitvoering en het samenwerken met andere maatschappelijke partners.

draagvlak voor ambitie

We zijn daarbij ook heel blij dat de onderwijsstichtingen CKC Drenthe en Plateau enthousiast zijn over deze ambitie. De uitvoering van deze motie is aan het werkveld, maatschappelijke partners en het college gezamenlijk. Schoolbibliotheek is geen doel op zich, maar het middel. In de uitwerking worden er door het onderwijs een aantal praktische uitdagingen gesignaleerd. Er zijn nog vragen, want wat kost een goed gevulde schoolbibliotheek? En hoe geef je het in de praktijk allemaal vorm? Wat doe als een boek niet meer terugkomt? Hoe ga je om met externen in het kindcentrum? Uitdagingen kunnen echter ook kansen zijn, en we zijn blij dat we kunnen melden dat de onderwijsstichtingen hier graag over willen doorpraten.

Pilot om van te leren

Dit alles maakt dat we gekozen hebben voor een pilot van minimaal drie schoolbibliotheken. Een eerste stap! Dichtbij de inwoners! En in de wijken, zodat de kinderen op jonge leeftijd in contact komen met lezen en op latere leeftijd de centrale bibliotheek zelf ook weten te vinden. Een pilot om ook zelf van te leren in de hoop dat dit initiatief succesvol verder kan groeien.
 
 
Voorzitter, het woord minimaal is hier bewust gekozen. Als er energie, kansen en mogelijkheden zijn om met meer schoolbibliotheken aan de slag te gaan, dan heel graag! Verder willen we het college ook maximaal de ruimte geven om hier samen met de experts op een goede wijze uitvoering te geven.

Tot slot, wij hebben de overtuiging dat we met deze motie een extra bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om iedere kind geletterd van school te laten gaan. We zijn er dan nog niet, maar dit is wel een belangrijke eerste stap.

Conclusie van de avond

Ieder kind verdient het om geletterd van school te gaan. Wat ons betreft kunnen we niet langer wachten. Het onderwijs staat wat ons betreft niet alleen in deze doelstelling en zou dit initiatief helpend kunnen zijn. In deze Raad stellen we de kaders vast en de praktische uitvoering is aan het werkveld. Er zijn uitdagingen waar verder over doorgepraat moet worden. We hebben het vertrouwen in deze professionals om hier op een goede manier invulling aan te geven.

D66 en GroenLinks zijn heel blij dat we steun hebben gekregen van de PVDA, het CDA, 50 Plus en Lijst de Rijke. Helaas was dit niet genoeg om hier mee aan de slag te gaan.

De motie

Via de volgende link kun je de motie lezen, zoals we deze hebben ingediend tijdens de raadsvergadering van 19 oktober.
Document Assen – Motie D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Lijst de Rijke – aanpak laaggeletterdheid schoolbibliotheken – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)