Vernieuwbouw Kindcentrum De Emmaschool

Heb aandacht voor communicatie, participatie, bouw duurzaam, denk aan onderwijskwaliteit in samenhang met de rijke schooldagen en realiseer een groen schoolplein als buitenlokaal.

Communicatie en informatie

Dit kindcentrum verdient ook goede faciliteiten om goede opvang en goed onderwijs te kunnen realiseren. Wel zijn we wat verward over dit voorstel, voorzitter. De gemeenteraad heeft in dit voorstel budgetrecht en de vorm/inhoud van het gebouw ligt bij Plateau. We hadden graag gezien dat het college het plan van kindcentrum open met de gemeenteraad had gedeeld. Dan krijgen we wat veel gevoel en grip waar we het geld voor vrij maken, dat blijft nu allemaal wat onduidelijk. Vraag aan het college: zou u dit plan als nog met de raad willen delen? Hebben andere partijen dit ook gemist in de voorbereiding?

Duurzaamheid
en klimaat

D66 vindt dat we gebouwen goed isoleren, klimaatneutraal maken en de energierekening omlaag brengen, dan blijft er mee geld over voor goed onderwijs. Dat betekent wat ons betreft wel dat het Kindcentrum gasloos moet zijn, duurzaam verwarmt en er zonnepanelen op het dak liggen. We realiseren ons dat we, voor een deel te maken hebben met, een monumentaal pand. College, zit deze ambitie ook in dit bedrag? En hoe kijken andere partijen aan tegen dit standpunt?

onderwijskwaliteit en
rijke schooldag

D66 is van mening dat een goed schoolgebouw bij draagt aan de onderwijskwaliteit. Het is de basis om inclusief onderwijs te geven en de kans om een rijke schooldag verder te realiseren. Waarin talenten verder ontwikkelt worden en voor goede basisvaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Als we dit concreet vertalen dan zit er in het Kindcentrum straks een schoolbibliotheek, is er een ruime keuken aanwezig en is er een extra ruimte om creatieve/kunstzinnige vakken te geven. En misschien nog wel veel meer! Dat maakt dat we de volgende vraag aan het college hebben: welke ambities heeft Kindcentrum de Emmaschool en kunnen we realiseren met deze 10 miljoen? En voor welke ambities is er geen geld? We zijn erg nieuwsgierig naar de gedachten van andere fracties over welke faciliteiten zij in het Kindcentrum terug willen zien.

Groen schoolplein als buitenlokaal

Een schoolplein met veel groen draagt bij aan speelgenot en ontspanning. We zijn blij om te lezen dat het schoolplein onderdeel wordt van de wijk, dat past binnen de BOSS visie. Ook biedt dit tegelijkertijd de kans om het schoolplein als een extra buitenlokaal te kunnen gebruiken. Een win-win.  College, is dit meegenomen in het budget? Hoe kijken andere partijen aan tegen de ambitie om het schoolplein ook als buitenlokaal te gebruiken.

Het onderwerp wordt tijdens de raadsvergadering van 19 oktober verder besproken. Ook ligt dit onderwerp dan ter besluitvorming voor. Tijdens de consulterende raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor klimaat en duurzaamheid, waaronder gasloos. Van Plateau hebben we begrepen dat dit inderdaad het geval is. Ook in het kader van klimaatadaptie worden er maatregelen genomen.