Vernieuwbouw Kindcentrum Emmaschool

Voor goed onderwijs is goede huisvesting belangrijk. We stemden ins met het plan om Kindcentrum De Emmaschool te gaan vernieuwen. In onze bijdrage vroegen we aandacht voor drie onderwerpen: het participatieproces, onderwijsfaciliteiten en een groen schoolplein.  

Participatieproces

D66 begrijpt de zorgen van omwonenden over privacy, verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Kijkend naar de participatieverslagen, de reactie van de wethouder en Plateau Assen vindt onze fractie dat de participatie met omwonenden voldoende is geweest. Ik noem bewust voldoende. Het informeren en betrekken van inwoners had wellicht nog beter gekund. Ook viel ons op dat er weinig inwoners aanwezig waren bij de informatieavond. We gaan er vanuit dat er een brede groep is uitgenodigd. Graag een reactie van de wethouder.  

Kansen bij nieuwbouw

D66 is van mening dat een goed schoolgebouw bijdraagt aan de onderwijskwaliteit, kansen gelijkheid en talentontwikkeling van kinderen. Als je buiten de kaders durf te denken en in kansen. Bij nieuwbouw zijn er kansen om aanvullende faciliteiten te realiseren, die bijdragen aan een rijke schooldag, de talentontwikkeling van kinderen en goede basisvaardigheden. Van Plateau hebben gehoord dat er vanuit de onderwijskundige visie een programma van eisen gemaakt is. En dat faciliteiten als een schoolbibliotheek, een plek om aan de slag te gaan in de keuken en een tribunetrap zijn meegenomen. Als onderwijspartij gaat ons hart hier sneller van slaan! Als we dieper in ons onderwijshart kijken, dan geloven we dat er in de toekomst nog meer kansen liggen als we scholen gaan vernieuwen Zo hebben we begrepen dat ook nog  de wens lag voor een techniek- en creativiteitsruimte, dat vinden we jammer dat dit niet gelukt is .

Groen schoolplein

Groene schoolpleinen hebben veel voordelen voor de ontwikkeling van kinderen, maar daarnaast ook voor de omgeving en het klimaat. Het samen bedenken, inrichten en uitwerken van een groen schoolplein met kinderen, ouders, omwonenden, leerkrachten en andere betrokkenen geeft verbinding en saamhorigheid. We hebben begrepen dat er een werkgroep van start gaat met het schoolplein, super! De Emmaschool heeft ambities om dit plein ook als buitenlokaal te kunnen gebruiken. Graag horen we de toezegging van de wethouder dat hij zich maximaal inzet voor een groen schoolplein en de kansen en de wens voor een buitenlokaal meeneemt.