Assen verdient een duurzaam milieupark

Gezien de tijd dat het kost om een circulair milieupark neer te zetten en de kosten vindt D66 Assen zich in het raadsvoorstel om te kiezen voor een duurzaam+ variant en niet direct te gaan voor volledig circulair. We vinden en blijven het belangrijk vinden dat we als gemeente een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

Duurzaam ++

In de consulterende raadsvergadering hebben we suggestie van duurzaam++ gedaan. Er zitten mooie elementen in het circulaire voorstel, die we nu mee zouden kunnen nemen in het duurzaam+ voorstel. Wat neem je nu wel mee en wat nu nog niet? Een lastige vraag en die voor iedere fractie anders te beantwoorden is.

Van duurzaam naar circulair

Het mooie van de duurzaam+ variant is dat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst stappen te zetten richting een circulair milieupark. Echter, wij lazen nergens terug wanneer die stappen worden genomen. En wat zal het jammer zijn dat de mogelijkheden er (tussentijds) zijn, maar er vervolgens 40 jaar niet meer over wordt gesproken. Daarom dienden wij samen met GroenLinks, PvdA, Lijst de Rijke, Assen Centraal en SP een motie in waarbij we het College vroegen om elke 3 jaar te onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden om het milieupark steeds meer circulair(der) te krijgen.

Dan kan je denken aan het ambachtscentrum zoals we in Almere hebben gezien of het volledig zelfvoorzienend worden. Dit vervolgens ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad. Zo kunnen we proactief inspelen op komende wet- en regelgeving en als gemeente een voorbeeld zijn richting onze inwoners. De Raad heeft ingestemd met deze motie. Daar zijn we trots op.

Wij zijn blij met de mogelijkheden die de duurzaam+ variant biedt en hopen dat er in 2026 ook echt een nieuw milieupark staat. We hebben uiteraard ingestemd met het raadsvoorstel.