Divers en toekomstgericht VO-onderwijs

Het Vincent van Gogh en Dr. Nassau College willen graag bestuurlijk fuseren. Met als doel divers en toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Assen te behouden.

Kansen voor iedereen

Iedere kind verdient de beste kans door goed onderwijs om zijn of haar dromen achter na te aan, talenten te ontwikkelen en met voldoende basisvaardigheden van school te komen. Dit kan alleen als je een school en opleiding vindt die het best bij jou past. Daar zijn verschillende soorten opleidingen en scholen voor nodig.

Toekomstgericht Voortgezet onderwijs in Assen

Met de voorgestelde bestuurlijke fusie zorgen we dat ouders en leerlingen in de toekomst kunnen blijven kiezen uit een gevarieerd aanbod. Met deze bestuurlijke fusie heeft de stichting ook de ambitie en mogelijkheid om het aanbod van onderwijs verder te ontwikkelen, innovaties in te zetten en meer kansen aan kinderen te geven. Daar zijn we als D66 heel blij mee.

Onze inzet: Gesprek Raad van Toezicht, bestuur en wethouder onderwijs

In het voorstel wordt de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het openbaar onderwijs veranderd. In de meeste voorgestelde wijzigingen kunnen we ons prima vinden. D66 zou graag zien dat de jaarlijkse gesprekken tussen raad van toezicht, bestuur en wethouder van onderwijs wordt opgenomen in de statuten. Niet vanuit de controlerende taak, maar juist vanuit onze verbinding en betrokkenheid met het onderwijs. En vanuit onze overtuiging dat we, samen met het onderwijs, willen bijdragen aan de kansengelijkheid in onze gemeente. We zouden dit voor de toekomst graag goed geborgd hebben.

Na een discussie in de gemeenteraad is dit onderdeel toegevoegd aan de statuten.