Raadsgroep jongeren

De mening van de jeugd doet er toe in Assen. De raadsgroep jongeren is gestart om nieuwe invulling te geven aan jongerenparticipatie. Hoe kun je dat het beste doen? Samen met jongeren natuurlijk! Lees hieronder er meer over!

Insteek van de motie

In de motie staan twee concrete punten die we willen bereiken, namelijk dat jongeren structureel kunnen meepraten over de ontwikkelingen in de stad. Ook dat we nieuw jeugdbeleid gaan vormgeven, zoals op ontmoetingsplekken.

In de raadsgroep worden alle politieke partijen vertegenwoordigd. Namens D66 Assen neemt Dennis Klingenberg zitting in deze raadsgroep. We hebben in de raadsgroep afgesproken dat we eerst jongerenparticipatie willen vorm geven, waarna we aan de slag gaan met het tweede deel van de motie.

Jongerenparticipatie

We willen jongerenparticipatie samen met jongeren vorm geven. Daarom gaan we vanaf 14 januari tot en met 28 januari 2023 de straat op met een “campagne jongerenparticipatie”. Met als doel om bij de jongeren in Assen op te halen hoe ze betrokken willen worden bij de ontwikkelingen in de stad.

Dit gaan we ophalen door middel van een enquête, waarin jongeren hun voorkeur kunnen aangeven, zoals:

  • via een jongerenraad (gevraagd en ongevraagd advies geven over thema’s die jongeren aan gaan)
  • via jongeren ambassadeurs (jongeren die gericht per thema de mening van jongeren doorgeeft aan ambtenaren, gemeenteraad en het college
  • via een jongerenpanel (het regelmatig invullen van vragenlijsten over verschillende thema’s)
  • via een jongerenlobby (speeddaten met raadsleden over onderwerpen die jongeren aangaan)
  • andere, namelijk…..

Brief gemeenteraad

Dit zijn in een notendop de ontwikkelingen in de raadsgroep jongeren. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je hier meer over weten? De raadsgroep heeft afgelopen week een terugkoppeling gegeven door middel van een brief. Deze kun je lezen via deze link.