Detailhandel visie

Deze visie geeft richting, duidelijkheid en toekomstig beeld. Daarbij laat het verwevenheid vanuit andere visies zien. En zeer belangrijk deze visie is gezamenlijk met ondernemers en organisaties vorm en inhoud gegeven.

Wijkcentra

Deze visie gaat verder dan alleen onze binnenstad, ook over onze wijkcentra. Daar hebben we de volgende onderwerpen/vragen die we graag met u willen delen:

– We lezen dat het buurtcentrum Het Sticht en Peelo niet toekomstbestendig zijn/verouderd. We lezen hier geen concrete actiepunten op. Wat D66 betreft gaan we samen met ondernemers snel onderzoeken hoe we deze wijkcentra toekomstbestendig kunnen maken. De vraag aan het college is: wat is hiervoor nodig en hoe kijken andere partijen hier tegen aan?

– De ambitie voor de wijken is dat we inzetten op sterke wijken met ontmoetingsplekken, waar inwoners voor de dagelijkse boodschappen kunnen halen, sport, school en voor andere voorzieningen terecht kunnen in hun eigen wijk. Een ambitie die we als D66 volledig onderschrijven. Maar hoe gaan we dit dan doen? In de uitwerkingen lezen we geen grote veranderingen om deze ambitie concreet te maken. In Assen hebben we een aantal goede wijkcentra, zoals in het centrum bij de Triade, Marsdijk en Kloosterveen. We hadden verwacht dat we in alle wijken goede wijkcentra wilden creëren, dat zou wat ons betreft passen bij de ambitie.

Periferie

Ook hier lezen we in de basis een heldere ambitie voor de Borgstee. Het volgende willen we graag voorleggen aan de Raad en het College.

– In het document wordt niet heel duidelijk de ambitie uitgesproken over ABC (Auto, Boot en Caravan) goederen. Wel lezen we dat het wenselijk is om ABC goederen en grove  bouwmaterialen van elkaar te scheiden. En dat ABC goederen zich nu meer geconcentreerd hebben aan het industrieterrein. Welke visie heeft de gemeente?

– We kunnen ons vinden in het een mogelijk onderzoek naar CITE als alternatieve locatie voor minder grootschalige winkels. Wat ons betreft gaan we dit, na het vaststellen van deze visie, ook gewoon onderzoeken. De vraag aan het college: wat is daarvoor nodig? We zouden graag van de andere partijen willen weten hoe zij hierin staan.

Het vervolg

Verdere behandeling van het onderwerp vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 19 oktober.