Verruiming winkeltijden

D66 gaat voor een eenduidige winkeltijden verordening (van 6.00 tot 22.00 uur) in Assen, die geldt voor alle dagen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van het initiatiefrecht om het voorstel te bespreken met de gehele Raad.

Uitgangspunt
D66 Assen

In mei 2022 ontvingen wij een brief van een Asser ondernemer met een pleidooi voor verruiming van de winkeltijden. Door middel van een handtekeningenactie werd zijn mening onderschreven en bevestigd.

Deze oproep sluit aan bij het uitgangspunt van onze partij. Alle ondernemers willen we de vrijheid gunnen om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. De huidige verordening biedt grenzen en beperkt ondernemers, daar willen we graag verandering in brengen.

Initiatiefvoorstel gemeenteraad

Daarom van onze kant een initiatief voorstel. Een voorstel waarin we de openingstijden voor alle dagen gelijk willen trekken van 06.00 uur tot en met 22.00 uur voor alle winkeliers. Nb. dit verplicht een ondernemer niet om open te gaan, maar biedt wel de mogelijkheid/vrijheid aan ondernemer om zelf een keuze te kunnen maken.

Vervolg

Uiteindelijk is ons uitgangspunt> voor alle ondernemers, verkleint naar de doelgroep ‘supermarkten’ en uiteindelijk afgeschaald naar alleen ‘grab and go’ concept. Zo, om met een meerderheid van de Raad een mooie start te maken met een verruiming van de openingstijden op de zon -en feestdagen. ‘Beter iets dan niets” was ons motto.