Goed zichtbare zebrapaden

Een plan ontbreekt nu om zebrapaden veiliger te maken met licht- en andere technieken. Daarom hebben we samen met andere partijen een motie ingediend omdat de stad voor voetgangers veiliger kan.

Goed Zichtbare Zebrapaden

We stellen vast dat:
* Assen een veilige stad wil zijn op alle gebieden zo ook op de openbare weg.
* Assen voor voetgangers op zebrapaden niet altijd veilig is.
In het donker zebrapaden niet overal goed zichtbaar zijn.
* Assen wel zoekende is naar een goede oplossing voor 3 specifieke zebrapaden door eerst een schouw te doen.
* Minder goed zichtbare zebrapaden verder gaan dan licht alleen. Ook de directe omgeving en het type verf hierin een belangrijke rol spelen.
* Assen al een pilot voorbereid bij het stationsgebied met verbeterde licht- en andere technieken.

Wij vinden dat:
* Veiligheid voor voetgangers van het grootste belang is in onze gemeente.
* Goed zichtbare zebrapaden bijdragen aan de verkeersveiligheid en het verminderen en voorkomen van ongelukken, met name in de donkere uren.
* Moderne technologische oplossingen beschikbaar zijn om zebrapaden efficiënter en effectiever te verlichten.
* Er op dit moment onvoldoende zicht is op de hoeveelheid zebrapaden die de gemeente heeft.
* Er geen risico-inventarisatie is op basis van deze zebrapaden.
* Een plan ontbreekt om deze zebrapaden veiliger te maken met licht- en andere technieken.

Wij geven het college de opdracht om:
* Een plan te ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid van zebrapaden en de directe omgeving binnen onze gemeente met behulp van de nieuwste technieken en inzichten.
* Het plan dient in ieder geval de volgende elementen te omvatten:
– Evaluatie van de huidige staat van verlichting van, en zichtbaarheid op zebrapaden in de gemeente.
– Onderzoek naar de beschikbare en moderne verlichtings- technologieën die geschikt zijn voor zebrapaden en de directe omgeving.
– Een plan van aanpak op basis van prioritering in een meer jaren aanpak.
– Kostenraming voor de implementatie van de voorgestelde plannen bij voorkeur in scenario’s,
zodat de raad hierin een goede afweging kan maken.
– Een tijdschema voor de uitvoering van het plan, inclusief eventuele pilotprojecten.
– Betrekken van belanghebbenden organisatie, om input op te halen.
In 2024 minimaal 3 zebrapaden concreet te hebben aangepakt op basis van de bevindingen uit de onderzoeken en plannen
– Het college wordt gevraagd om de raad op de hoogte te houden van de voortgang van dit plan en eventuele obstakels die zich voordoen.

De motie is aangenomen!