Verkiezingsprogramma

Waar kunst en cultuur de stad maken

Kunst en cultuur maken Amsterdam de veelzijdige en bruisende stad die het is. Kunst en cultuur maken Amsterdam Mokum. Het speelt een onmiskenbare rol in het vestigingsklimaat van de stad. Kunst en cultuur zijn bovendien de inspiratiebron voor individuele en maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden Amsterdammers.

Kunst en cultuur spelen een onmiskenbare rol in het vestigingsklimaat van de stad. De sector is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de werkgelegenheid. Kunst en cultuur zijn bovendien de inspiratiebron voor individuele en maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden Amsterdammers.

D66 ziet Amsterdam op het gebied van kunst, cultuur en het nachtleven als internationaal toonaangevende stad. Alle inwoners moeten de kans krijgen om kunst te ervaren en hun talenten te ontplooien. Met een bloeiend en divers cultureel leven behoudt de stad haar eigenzinnige karakter met een grote aantrekkingskracht op bewoners, organisaties, bedrijven en bezoekers.

Amsterdam groeit in een razend tempo. Dat vraagt om een groter aanbod van kunst en cultuur. In lijn met de groei van de sector, moet ook het budget meegroeien. Wij investeren de komende periode overtuigd in kunst en cultuur voor alle Amsterdammers en faciliteren vernieuwende en ambitieuze initiatieven binnen de sector.

Wij kiezen de komende periode voor de makers: kunstenaars, musici, acteurs, choreografen, schrijvers, regisseurs.

We kiezen voor kunst voor álle Amsterdammers en het behouden van cultureel erfgoed – de gebouwen die onze stad maken tot de cultureel rijke stad die het is.

We kiezen voor de internationale toonaangevende instellingen, waarvoor je in Amsterdam woont of naar toe reist.

We kiezen voor innovatie en vernieuwing.

De sector is veel meer dan alleen de gesubsidieerde instellingen. Het gaat niet alleen om investeren, maar ook om faciliteren. We maken ruimte voor experiment en behouden de rafelranden. Wij willen de sector zoveel mogelijk in haar kracht zetten, initiatieven mogelijk maken en niet beperken door een te groot pakket regels. D66 staat voor een (ijzer)sterke internationale kunst-, cultuur- mediasector die in de hele stad aanwezig is en die net zo veelzijdig is als de stad zelf.

Theatermakers, kunstenaars, choreografen, musici, dansers en acteurs zijn door de coronacrisis en de nasleep ervan het hardst getroffen. Dat is extra pijnlijk als je bedenkt dat zij juist de drijvende kracht achter de kunst- en cultuursector zijn. Deze mensen maken de
fantastische kunst die zo kenmerkend is voor onze stad. D66 wil dat zij die kunst kunnen blijven maken, zodat wij de kunst weer in al haar schoonheid en glorie kunnen ervaren. Dat vraagt om investeringen voor een crisisbestendige sector, passend bij de grote stad die Amsterdam is.

Kunst en cultuur moet voor elke Amsterdammer dichtbij en toegankelijk zijn. Dat begint bij de jeugd. Op jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur gaat over meer dan een keer een voorstelling of concert zien: zo’n kennismaking draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschap, samenwerkingsvaardigheden en creativiteit. Met een mondige, kritische jeugd en creatieve, innovatieve jonge Amsterdammers als resultaat.

Kunst en cultuur moet voor elke Amsterdammer dichtbij zijn. Liefst om de hoek. Momenteel is het grootste cultuuraanbod te vinden in de stadsdelen Centrum en Zuid. Dat moet anders. We willen zorgen dat talent in alle Stadsdelen de weg weten te vinden naar de instellingen en bezoekers naar hun voorstelling of concert.

Festivals en het nachtleven spelen een cruciale rol in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur.
Ze zijn uniek en behoren tot de internationale voorhoede.

Na een hervorming (vorige periode) en een aanpassing (deze periode) vraagt het huidige cultuurbestel om een kritische evaluatie en herziening. ‘Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke elementen willen we houden en wat gaan we anders doen? We leggen het cultuurbestel scherp onder de loep en bepalen hoe het zo efficiënt mogelijk kan werken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat beschikbare middelen vooral in de kunst zelf geïnvesteerd worden.

D66 ziet Amsterdam als een internationaal toonaangevende stad met een aantrekkingskracht op inspirerende kunstenaars uit de hele wereld. Een cultureel bolwerk waar bezoekers van heinde en verre naar toe komen om te zien en voelen wat er allemaal gebeurt. Door in cultuurtoerisme te investeren, creëren we een betere balans in de toerismesector. We stimuleren goede contacten tussen bezoekers aan de stad en bewoners. We zien liever toeristen die onze stad bezoeken om de bijzondere kunst en cultuur die het te bieden heeft, dan de bezoekers die vooral voor drank, drugs en de Wallen komen. We zorgen daarnaast dat de inwoners van onze stad die verbindingen hebben met andere landen zich herkennen in het cultuuraanbod.