Kunst voor alle Amsterdammers

Kunst en cultuur moet voor elke Amsterdammer toegankelijk zijn. Dat begint bij de jeugd. Op jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur gaat over meer dan een keer eenvoorstelling of concert zien: zo’n kennismaking draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschap, samenwerkingsvaardigheden en creativiteit.

Kunst en cultuur moet voor elke Amsterdammer dichtbij zijn. Liefst om de hoek. Momenteel is het grootste cultuuraanbod te vinden in de stadsdelen Centrum en Zuid. Dat moet anders. We willen zorgen dat talent in alle Stadsdelen de weg weet te vinden naar de instellingen en bezoekers naar hun voorstelling of concert.

  • We zorgen dat er in Stadsdelen als West, Nieuw-West, Noord en Zuidoost goed toegeruste cultuurhuizen zijn. Die hebben als specifieke opdracht een sleutelrol te spelen in het stimuleren van de ontwikkeling van talent en van de ervaring van kunst en cultuur in hun stadsdeel.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om een talentenfonds voor minderbedeelde jongeren met een bijzonder talent voor een kunstdiscipline op te zetten.
  • We alloceren budget aan kunst in de openbare ruimte, om Amsterdammers op een laagdrempelige manier met kunst in aanrakingte laten komen.
  • We zorgen ervoor dat de permanente kunst in de openbare ruimte een betere afspiegeling van de bevolking wordt.
  • We investeren in cultuureducatie en verstevigen de rol van de cultuurcoaches. Zij maken de verbinding tussen jeugd en alle mogelijkheden die zij hebben om kunst en cultuur te beoefenen en ervaren.