Kritische herziening van cultuurbestel

Na een hervorming (vorige periode) en een aanpassing (deze periode) vraagt het huidige cultuurbestel om een kritische evaluatie en herziening.
Welke elementen willen we houden en wat gaan we anders doen? We leggen het cultuurbestel scherp onder de loep en bepalen hoe het zo efficiënt mogelijk kan werken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat beschikbare middelen vooral in de kunst zelf geïnvesteerd worden.

  • Het budget voor het Kunstenplan en de meerjarig gefinancierde instellingen, die de infrastructuur van onze cultuur vormen, wordt verhoogd. Daarbij maken we expliciet ruimte voor vernieuwing, en zullen er daarom scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Hierbij zijn de betekenis van de stad, haar internationale uitstraling en de artistieke kwaliteit leidend.
  • Afgelopen period zagen we dat instellingen als Onze Lieve Heer op Solder en het Amsterdamse Bostheater, ondanks hun waarde voor de stad, geen subsidie toegekend kregen. Door ingrijpen is dit teruggedraaid. D66 wil dergelijke situaties in de toekomst voorkomen. Wij vinden dit soort instellingen cultureel erfgoed. Locaties waarin de gemeente heeft geïnvesteerd behouden we voor de stad. De artistieke invulling beoordelen we los daarvan.
  • D66 wil dat de tweejarige regeling weer echt een regeling voor nieuwe initiatieven wordt. Voor ons is het een regeling waarin de instellingen van de toekomst zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Zo zorgen we dat het kunstenveld zich continu blijft vernieuwen en mee blijft groeien met de stad.