Amsterdams Stagepact MBO: ‘Voorkom stagediscriminatie en werk samen met bedrijven’

In het Amsterdamse Stagepact MBO wordt uitvoering gegeven aan twee D66-voorstellen van Erik Schmit: de inzet op het voorkomen van stagediscriminatie en om actief samen te werken met Amsterdamse bedrijven. Schmit: “Een sterk MBO is goed voor Amsterdam, zij houden de stad draaiend. Stages zijn belangrijk om het vak te leren, vandaar dat het verplicht is. Alleen het vinden van een stageplek is vaak erg moeilijk. Het is goed om te zien dat het college uitvoering geeft aan onze voorstellen om stagediscriminatie te voorkomen en samen te werken met bedrijven.”

Stage is onmisbaar 

Zonder stage, geen MBO-diploma. En dat komt omdat stage lopen belangrijk is om het vak in de praktijk te leren. Het probleem is dat het vinden van een (goede) stage voor veel MBO-studenten lastig is. Tegelijkertijd is het, in tijden van arbeidsschaarste, voor bedrijven lastig om goed opgeleide vakmensen te vinden. Het voorstel van D66 was dat de gemeente en het bedrijfsleven samen gaan werken om meer stageplekken te creëren. Het is goed om te zien dat in het Stagepact het D66-voorstel wordt uitgevoerd, door de handen ineen te slaan. 

Vaardigheden tellen

Ook zijn er mbo-studenten die bij het zoeken naar een stage nog steeds worden gediscrimineerd, zoals op basis van afkomst en geloofsovertuiging. Om dit aan te pakken stelde Schmit voor om te werken met stagematching, waarbij een student gekoppeld wordt aan een bedrijf op basis van relevante en objectieve criteria. Hierdoor wordt de kans op discriminatie verkleind. Niet je achternaam telt, maar je vaardigheden. D66 is blij dat het college met het Stagepact inzet op het voorkomen van stagediscriminatie. Het is een goede stap om meer mbo-studenten aan een stage te helpen.