Meer kinderen thuis zonder onderwijs: D66 pleit voor leerrecht

Afgelopen jaar zaten er in Nederland bijna een kwart meer kinderen dagelijks thuis zonder onderwijs, in totaal ruim 17.000, blijkt uit cijfers van het Ministerie. Zorgelijk. Daarom pleit D66-raadslid Anne Wehkamp voor een recht op onderwijs voor kinderen. Ook heeft ze het Amsterdamse college opgeroepen om in een mensrechtentoets te onderzoeken hoe we kinderen weer in het onderwijs kunnen krijgen. Wehkamp: “Kinderen horen niet thuis te zitten zonder onderwijs. Wij pleiten daarom voor het recht op onderwijs. Er is veel meer mogelijk, bijvoorbeeld met digitaal onderwijs voor kinderen die zorg krijgen. Ook willen we dat er een mensenrechtentoets wordt uitgevoerd voor de thuiszittende kinderen in Amsterdam.”

Thuiszitters

Het aantal kinderen dat thuiszit zonder onderwijs is hard toegenomen. Ook in Amsterdam zitten kinderen vaker thuis. Opvallend is dat 60% van de kinderen in deze groep autisme heeft, blijkt uit cijfers van het LBVSO. En het werkelijke aantal ‘thuiszitters’ ligt waarschijnlijk veel hoger omdat er ook kinderen ‘geoorloofd’ thuis zitten die wel onderwijs willen, en dit niet goed bijgehouden wordt. Om goed zicht te krijgen op deze groep in Amsterdam wil het college hier onderzoek naar doen, op verzoek van Wehkamp. Daarnaast heeft Wehkamp aangedrongen op het beter inrichten van schoolgebouwen voor kinderen met autisme, want dat heeft veel invloed op de prestatie van kinderen met autisme. 

Toets recht op onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als zij zorg krijgen, dat is afgesproken in het internationale kinderrechtenverdrag. In de Tweede Kamer heeft D66 een initiatiefwet ingediend om naast de leerplicht ook het leerrecht op te nemen. D66 juicht toe dat het Amsterdamse college dit uitgangspunt omarmt, en wil dat er pilot komt in Amsterdam. Na het initiatiefvoorstel van oud-D66-raadslid Hammelburg, dient Amsterdam elk jaar een mensenrechtenonderzoek uit te voeren. En Wehkamp heeft het college gevraagd om dit jaar een mensenrechtenscan te doen naar het recht op onderwijs in Amsterdam. Om zo de toegang tot onderwijs voor Amsterdamse kinderen te verbeteren, het college gaat deze mogelijkheid nu onderzoeken.