D66 introduceert lerarenbeurs in Amsterdam

De Amsterdamse lerarenbeurs, waarmee docenten de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwikkelen, wordt weer ingevoerd. Hiermee komt een lang gekoesterde wens van de D66-fractie uit. Bij de begroting van 2024 wordt op initiatief van D66 structureel 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de lerarenbeurs. Fractievoorzitter Rob Hofland: “De lerarenbeurs is een geweldige impuls voor het Amsterdamse onderwijs: een leraar kan zich zo blijven ontwikkelen. Dat draagt bij aan de professionalisering van het vak leraarschap en ervaren ze meer flexibiliteit en autonomie. Daarmee wordt het leraarschap aantrekkelijker, en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Zo trekken we nieuwe leraren aan en behouden we ze voor het Amsterdamse onderwijs.” 

Kracht van onderwijs

Onderwijs is het fundament van onze samenleving, de gelijke kansen van de nieuwe generatie beginnen bij kwalitatief onderwijs. Daarom staat bij D66 kwalitatief onderwijs voorop. Het is zorgwekkend dat het lerarentekort in Amsterdam blijft groeien. Waarbij de kwaliteit van het onderwijs in wijken met een sociaal-economische achterstand het meest onder druk staat, doordat het lerarentekort hier het grootst is. Een onacceptabele situatie, daarom komt D66 in actie om de kwaliteit van het onderwijs een extra impuls te geven met de herinvoering van de lerarenbeurs. Leraren kunnen zich met de lerarenbeurs verdiepen in hun vakgebied en dat maakt het leraarschap ook aantrekkelijker.

Leven lang leren

De lerarenbeurs is een budget dat leraren kunnen besteden aan hun professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld een verdieping in een specifiek vakgebied of door zich te professionaliseren. Hiermee komt de beurs tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van de leraar. Het bieden van ontwikkelingsperspectief speelt een belangrijke rol in het vergroten van het werkplezier van leraren, blijkt onder meer uit de ‘Staat van het Onderwijs’-rapport.

De vrijheid die leraren ervaren – om zelf invulling te geven aan de beurs – werkte stimulerend, blijkt uit de evaluatie van de voormalige lerarenbeurs. Ook draagt de lerarenbeurs bij aan de professionalisering en ontwikkeling van de school, onder meer door het onderling delen van kennis. De lerarenbeurs was destijds erg populair, bijna 300 scholen maakten gebruik van de beurs.