Duurzaam verwarmen en koken? Daar is subsidie voor!

D66 wil duurzaamheidssubsidies bekender maken. Makelaars, aannemers en VvE-beheerders zouden Amsterdammers daarop moeten wijzen wanneer die staan voor de aanschaf of renovatie van hun woning. Maar dan moeten zij wel eerst op de hoogte zijn. Daartoe roept een aangenomen voorstel op in de gemeenteraad. Amsterdam moet van het aardgas af om de transitie naar een duurzame en fossielvrije toekomst te maken. Daarvoor moeten alle zeilen bijgezet worden, maar niet alle subsidies die door de overheid beschikbaar worden gesteld worden ook gebruikt. Raadslid Bart Vink: ‘De energietransitie is een flinke opgave. Subsidie beschikbaar stellen is één ding, het uitgeven is een tweede. Het is zonde als die potten blijven staan. We moeten de mogelijkheden voor subsidie daarom inzichtelijker en bekender maken onder Amsterdammers en betrokken partijen.’

Enorme opgave

De stad Amsterdam staat voor een enorme opgave. De ambitie om naar een duurzame en fossielvrije toekomst te gaan is hoog en daar moeten we hard voor werken. Onderdeel van deze transitie is het aardgasvrij maken van Amsterdam. Naast het duurzaamheidsaspect zit hier ook een geopolitieke uitdaging. De huidige aardgascrisis laat zien dat we niet kunnen leunen op Groningen en ook niet afhankelijk willen zijn van aardgas uit het buitenland. Raadslid Vink: ‘Amsterdam staat voor een grote opgave. Aardgasvrij heeft grote klimaatvoordelen en maakt ons minder afhankelijk van aardgas uit landen met dubieuze of onbetrouwbare regeringen.’

Duurzaamheidsubsidies bekender en inzichtelijker

Om van het aardgas af te kunnen moeten we nog een hoop huizen isoleren. Dit is essentieel voor het aardgasvrij verwarmen van huizen en maakt huizen een stuk comfortabeler voor de bewoners. Om dit onder particuliere huizenbezitters te stimuleren zijn er subsidies vrijgemaakt. We zien echter dat die subsidies niet allemaal opgebruikt worden. Dit is zonde! Daarom moet Amsterdam de subsidies bekender en inzichtelijker maken. Raadslid Vink: ‘De energietransitie is al een race tegen de klok. Alle middelen die we beschikbaar stellen voor verduurzaming van huizen moeten ook effectief ingezet worden. Daarom moeten we subsidies bekender en inzichtelijker maken. En de gemeente moet daartoe actief makelaars, aannemers en VvE-beheerders informeren. Zodat zij Amsterdammers op de subsidies wijzen. Daarmee zetten Amsterdammers nog vaker zelf de stappen die noodzakelijk zijn richting meer fossielvrije woningen’