Werken aan vooruitgang – Regeerakkoord 2021 – 2025

Onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is vandaag het coalitieakkoord-2021-2025 van de partijen D66, VVD, CDA en CU gepresenteerd.

Visie D66 op akkoord

Op de website van D66 is het eerste commentaar en de eerste analyse van onze partij op het bereikte akkoord te lezen.
We bieden je hierbij graag de gelegenheid om de details van dit akkoord tot je te nemen. Op de site van de rijksoverheid zijn er nog enkele bijlagen te bekijken.

Laten we hopen dat we nu (eindelijk) met z’n allen voortvarend aan de slag kunnen gaan op landelijk niveau. Dan kunnen wij ons hier in Aalsmeer volledig op de onderwerpen concentreren die voor onze gemeente van groot belang zijn. De gemeenteraadsverkiezingen van 14-16 maart 2022 liggen immers om de hoek.

Veel leesplezier!