4 mei herdenking Kudelstaart

Op vier mei sprak Sybrand de Vries namens de Aalsmeerse gemeenteraad bij de 4 mei herdenking bij het oorlogsmonument De Propeller in Kudelstaart.

Drukke bijeenkomst

Op deze eerste gelegenheid in twee jaar was veel publiek afgekomen. Er was duidelijk behoefte aan een gezamenlijk herdenken na twee jaar corona-restricties. Het publiek vulde de gehele gedenkplaats en stond rond de oever van het omringende water.

Muziekvereniging Sursum Corda verzorgde een perfecte omlijsting van het gedenkprogramma. De heer Overbeek leidde de aanwezige namens de Dorpsraad door het programma. Vervolgens was er een voordracht van zelfgeschreven gedichten door enkele leerlingen van de Antoniusschool en sprak Sybrand de Vries enkele woorden namens de gemeenteraad van Aalsmeer.

Bijdrage Sybrand

“Ik heb geprobeerd in de bijdrage namens de gemeenteraad de nadruk te leggen op de verschrikkingen van de oorlog. Nu de oorlog in de Oekraïne elke dag de huiskamer binnenrolt is voor iedereen te zien wat oorlog echt betekent. Het is geen romantische strijd van goed tegen kwaad, maar een onmenselijke wedijver met louter slachtoffers.

Ik was bang dat de toonzetting sommigen misschien wat te rauw op het dak zouden vallen, maar was na afloop blij verrast door de woorden van dank die enkelen me persoonlijk kwamen brengen. Ik was met name onder de indruk van de woorden van dank van een lokale gastheer en drie gasten uit Canada.

Zij hadden kort voor de bijeenkomst de asresten van hun vader en moeder uitgestrooid over het graf van hun grootvader die hier in de buurt in een oorlogsgraf zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Hij was in de Tweede Wereldoorlog met zijn maten in hun Lancaster bommenwerper neergestort. Zij beaamden dat een van de overwegingen van hun grootvader het avontuur van de oorlog was geweest. De onbekende werkelijkheid bleek zijn einde te zijn. Na een toch al emotionele toespraak sprongen bij dit gesprek de tranen in mijn ogen.

Het was me een eer om namens de gemeenteraad deze voordracht te hebben mogen verzorgen. We kunnen niet vaak genoeg stil staan bij mensen die offers brengen voor ons gezamenlijk belang. Offers waar we vaak achteloos aan passeren maar die voor hen vaak een onbeschrijfelijke en blijvende impact hebben.”

Uitgesproken tekst

“We staan hier bij het monument ter nagedachtenis aan de bemanning van de Short Stirling bommenwerper van het 75ste Nieuw-Zeeland squadron die op 17 december 1942 neerstortte in de Grote Poel.

Wanneer men denkt aan het thema van dit jaar ‘Vrijheid in Verbondenheid’ is juist dit monument indrukwekkend. Aan boord waren 7 jonge mannen afkomstig uit Nieuw-Zeeland, afkomstig van de andere kant van de wereld.

Voor hen was de oorlog tegelijkertijd dichtbij en ver weg. Dichtbij omdat ze ongetwijfeld familieleden en bekenden hadden die in Europa of in de Stille Oceaan bij de oorlog betrokken waren.
Ver weg omdat het dichtstbijzijnde strijdtoneel vele duizenden kilometers van hun huis verwijderd was.

Wat was hun motivatie om de halve wereld over te reizen om deel te nemen aan de oorlog. Plichtsbesef? Woede en verontwaardiging? Zucht naar avontuur en de romantiek van de oorlog? Of simpelweg datgene dat je doet wanneer jij, je broers en je buurjongens worden opgeroepen om voor de goede zaak te komen strijden – ook al is dat aan de andere kant van de wereld?

Er bestaan veel verschillende redenen waarom mensen zich aanmelden om te deelnemen aan een oorlog. En bijna zonder uitzondering gaat iedereen die strijd in met het gevoel aan de juiste kant te staan.

Men zegt wel eens ‘het eerste dat in een oorlog sneuvelt is de waarheid’. Ik zou willen zeggen ‘het eerste dat in een oorlog sneuvelt is de onschuld’.

De onschuld van de burgers die niet voor de oorlog hebben gekozen en al-dan-niet met opzet worden gedood.

De onschuld van hen die onder druk of met verkeerde beelden de strijd ingestuurd worden om hun broeders en zusters die met dezelfde boodschap de strijd worden ingestuurd te doden, te verwonden, en te verminken.

De onschuld    –    de verloren onschuld   –    de vermoorde onschuld van al degene die direct aan oorlogsgeweld hebben blootgestaan en nooit meer de persoon zullen zijn die zij ooit waren.

Een bittere verbondenheid van gedeelde littekens.

Wij gedenken straks al degene die hun leven verloren aan oorlogsgeweld. Direct op het slagveld dan wel in dienst van het verzet tegen een totalitair, onderdrukkend dan wel fascistisch, maar in ieder geval: gewelddadig, regime.

Wij kennen inmiddels een aantal plaatsgenoten die dit soort regimes ontvlucht zijn. Zij hebben op hun beurt mensen verloren die dicht bij hen stonden. Zij zijn huis en haard ontvlucht omdat hun huis en haard verwoest werden. Zij en hun familieleden werden vervolgd en een menselijk leven was niet langer mogelijk in hun thuisland. Het is Syrië, Irak of Afghanistan. Het is Eritrea, Ethiopië of Somalië. Het is nu zeker de Oekraïne.

Wij zijn met hen verbonden zoals we hier bij de propeller staan. Het monument ter nagedachtenis aan een stel jonge jongens die de halve wereld over reisden om ons te helpen bevrijden van een dictatuur. Zo staan wij hier met mensen die van ver komen om datzelfde soort geweld te ontvluchten. Het geweld te ontvluchten dat ons hier 80 jaar geleden overkwam en dat ons nooit uit het geheugen mag verdwijnen.

Laten we oorlog nooit romantiseren. Oorlog is per definitie beestachtig en onmenselijk. Het doel van oorlog is het gebruik van geweld en vernedering om die doelstellingen te verwezenlijken die in de ogen van fanatici niet op andere wijze te verwezenlijken zijn. Daarbij zijn de aanstichters van oorlog per definitie handelingsonbekwame cynici.

Maar laten we niet vergeten dat iedere oorlog is in essentie een vorm van broedermoord is. Wij zijn allen dezelfde mensen waar wij ook op de wereld leven. We hebben dezelfde ambities, dezelfde hoop, dezelfde liefde, en dezelfde wens om simpelweg gelukkig te leven.

Dat is waar vrijheid in verbondenheid om draait. De erkenning en herkenning van de ander. Te weten dat we allen dezelfde mensen zijn. Te weten dat we allen verbonden zijn.

Laten wij – die hier staan en gedenken – dan ook een teken van hoop zijn.

Ons gedenken is een teken van menselijkheid als stil protest tegen de onmenselijkheid.

Laten we hen die het slachtoffer werden van onmenselijkheid eer aan doen door af-en-toe in hun gedachte stil te staan.”