Nieuwjaarswens

Nu het nieuwe jaar is begonnen, is het voor mij, als fractievoorzitter, een goed moment om terug te kijken. Het jaar 2022 bracht ons verkiezingen, maar ook oorlog in Oekraïne, energie- andere crises. Laten we met elkaar in gesprek blijven, ook als we van mening verschillen. Samen zijn we sterk.

Beste D66’ers, beste kiezers, inwoners van de gemeente Zevenaar

Het nieuwe jaar is inmiddels 3 dagen oud en voor mij een goed moment om terug te kijken op 2022; een bewogen jaar waarin er veel is gebeurd. Begin 2022 zaten we nog in een lockdown als gevolg van corona. In mijn geheugen lijkt dat alweer veel langer geleden. De gemeenteraadsverkiezingen in maart waren voor D66 Zevenaar erg succesvol. De steun van de kiezers heeft ervoor gezorgd dat de coalitie onderhandelingen samen met Lokaal belang, VVD, PvdA en GroenLinks goed zijn verlopen. Samen hebben we een zeer ambitieus coalitie akkoord gepresenteerd tijdens de raadsvergadering in juni.

Een heftig jaar

Al tijdens de verkiezingsperiode brak de oorlog in de Oekraïne uit, dat was 24 februari. Als gevolg daarvan kregen wij in onze woonplaats ook te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, naast de opvang van statushouders vanuit de overvolle asielzoekerscentra. Dit kwam bovenop de grote vraagstukken die al speelden, waarvoor ook geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Ik denk aan het woningtekort, de stikstofuitstoot, het natuurherstel, de klimaatverandering en de energietransitie. Om de inflatie, de snelle prijsstijgingen en de torenhoge gasprijzen maar niet te vergeten

Hard werken aan oplossingen

Er wordt een groot beroep gedaan op de gemeenteraad om voor al deze vragen met oplossingen te komen. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onze ambtenaren spannen zich voortdurend in om bij te dragen aan de oplossingen voor de genoemde problemen. Dat zal niet van vandaag op morgen lukken. Verbeteringen zullen in kleine stapjes tot stand komen en dat moeten we ook lange tijd volhouden. Het is niet makkelijk omdat de vragen en de oplossingen best ingewikkeld zijn en de meningen daarover vaak erg verdeeld zijn. Dat leidt soms tot heftige debatten in de raad, maar ook bij onze inwoners want er is ook verzet tegen de oplossingen die we bieden.

Mijn wens voor u

Ik hoop dat we in 2023 stappen kunnen zetten in de goede richting. Daarvoor zullen we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we fors van mening verschillen. We moeten dat doen met respect voor elkaar. Alleen dan kunnen we in 2023 stappen zetten bij het oplossen van de grote problemen van deze tijd.”

Ik vertrouw op een goede samenwerking en wens u een gezond en voorspoedig 2023.

Peter Pollmann
Fractievoorzitter D66 Zevenaar