Sterk in 2023 met nieuwe volksvertegenwoordigers

De fractie van D66 Zevenaar heeft twee raadszetels sinds de verkiezingen van maart 2022. Eén voor Peter Pollmann die tevens fractievoorzitter is en de tweede zetel is nu voor Ben van Bindsbergen. Lees hier meer over onze nieuwe volksvertegenwoordigers.

Raadslid

Ben van Bindsbergen is op 21 december geïnstalleerd als raadslid en heeft daarmee Rilana Draisma opgevolgd. Zij heeft zich voorgenomen om binnenkort te verhuizen buiten onze gemeente en wil daarom nu het stokje doorgeven. Met deze vroegtijdige keuze wil Rilana de kiezers en de raad duidelijkheid bieden. Wij danken haar voor deze beslissing en haar inzet in de afgelopen 3 jaar als fractievolger en raadslid.

Commissie Middelen

Ben is voor D66 ruim 4,5 jaar lid geweest van de raadscommissie Middelen en hij is zo’n 6 jaar actief als fractievolger. Zijn plaats in de commissie Middelen is op 19 januari overgenomen door Ingrid van Helvert. Ingrid zet zich sinds 1,5 jaar in voor de steunfractie en is mede verantwoordelijk geweest voor de succesvolle verkiezingscampagne in 2022. Ingrid pakte ook de voorzittershamer op in ons afdelingsbestuur van D66 Liemers-Grensland.

Commissie Ruimte

In de commissie Ruimte is D66 sinds oktober vertegenwoordigd door Jesse Opdam. Jesse is eveneens zo’n 1,5 jaar actief als fractievolger. Voor onze fractie en het afdelingsbestuur is hij ook als penningmeester aan de slag gegaan. Werk genoeg voor onze trouwe fractievolger! In de commissie Ruimte volgde hij Erik Verkampen op, die hier ruim 3 jaar zitting had. Erik legde zijn politieke taken neer omdat zijn werkgever hem een opdracht gaf bij de gemeente Zevenaar.