Meer luiers naar recycling

De meeste luiers en incontinentiemateriaal verdwijnen in de afvalbak om daarna in rook op te gaan. Dit afval kan echter goed worden ingezameld voor recycling. Samen met andere partijen heeft D66 Zevenaar voorgesteld om meer luiers in te zamelen: “D66 wil hergebruik van grondstoffen stimuleren en de VANG-doelstellingen halen.”

Minder restafval

In het restafval bevindt zich ca. 8% gebruikte luiers en incontinentie-materiaal. Daar komt het menstruatiemateriaal nog bovenop. Dit afval afkomstig van de huishoudens, van kinderdagverblijven, zorgcentra en ziekenhuizen. Om onze samenleving te verduurzamen zouden we dit afval beter apart kunnen inzamelen. Er zijn diverse bedrijven gespecialiseerd in het verwerken van luierafval en het omzetten naar nieuwe grondstoffen.

VANG-doelstellingen

De afkorting VANG staat voor “Van Afval Naar Grondstof”, ook Zevenaar moet hieraan voldoen. Volgens de landelijke VANG-doelstellingen moeten we in 2025 onze hoeveelheid restafval per inwoner verminderen naar maximaal 30 kg. Het recyclen van luiermateriaal een flinke stap is richting van deze doelstelling.

Meer luiers inzamelen

Er zijn al veel inwoners die hun luier- en incontinentieafval apart inleveren bij de milieustraat. De benodigde inzamelzakken hiervoor zijn gratis verkrijgbaar op 16 verschillende afhaaladressen in onze gemeente. Wij willen een netwerk van centrale inzamelpunten met rolcontainers om het gescheiden aanbieden van incontinentiemateriaal te verbeteren. De meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt dit initiatief van D66 Zevenaar.