Toekomst vaste begroting

Beeld: Shutterstock

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaalliberale begroting is bovendien toekomst vast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen en door de jaren consistent zijn en niet aan de knop van de lokale belastingen draaien als het zo uitkomt. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren.

De ambities in een oogopslag voor financiën in Zeist

·  Een solide financieel beleid: sluitende meerjarenbegroting en risico’s en reserves op orde
·  Heldere, toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten voor de samenleving
·  Een eigen budget voor iedere wijk, waarover inwoners besluiten