Kees Klokman

Beeld: eigen foto

Kees Klokman is sinds juni 2022 voorzitter van D66 Zeist.

  • 65 jaar
  • Zeist
  • Zeist
  • Hij/hem

Kees Klokman is een geboren Zeistenaar (Verzetswijk) en volgde de middelbare school op het CLZ. Na ruim 20 jaar in Brabant te hebben gewoond is hij terug naar Zeist verhuisd. Hij woont nu in Kerckebosch.

“Graag zet ik mij in als jullie partijvoorzitter, om vorm te geven aan een nieuw bestuur, met een verbindende rol tussen afdeling, fractie en wethouder en samenwerkend met andere afdelingen, zowel regionaal als landelijk.”

Kees is bedrijfskundige, in het dagelijks leven actief als programmamanager met opdrachten op het snijvlak van organisatie en informatie. Momenteel helpt hij de gemeente Amsterdam met vernieuwing van de aanpak ondermijning.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Met de fiets op weg naar het centrum rijd ik graag een stukje om, zodat ik via het Padvinderslaantje door het bos kan. Voor mij is dat pure nostalgie omdat ik daar vroeger als jonge scout door de bossen heb gedwaald. Maar ook vind ik het uniek dat je zo’n mooi stukje groen dichtbij het centrum hebt.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij is D66 de partij van denken, durven en doen. Er is ruimte voor iedereen. Wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze omgeving en handelen daarnaar. Dankzij ons realisme kunnen we duidelijk zijn over onze voorkeuren en die zijn nooit extreem. D66 is bij uitstek de partij om de samenwerking te bevorderen, of het nu gaat om landelijke, regionale of lokale coalities.

Zaken die ik als voorzitter wil veranderen

  • Ik vind dat wij als vereniging meer ruimte kunnen bieden aan initiatieven voor, met en van onze leden. Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld via thema-avonden, werkgroepen en vrijwilligers-acties onze contacten met alle wijken in Zeist versterken. En dat onze leden de vereniging benutten als een fijne plek om de onderlinge band aan te halen.
  • Ik zou graag meer de samenwerking met maatschappelijke instanties aangaan. Daarmee kunnen we vanuit onze eigen idealen aansluiten en in actie komen waar het nodig is, gebruik makend van al bestaande organisaties.
  • Wat ik belangrijk vind voor de ontwikkeling van onze afdeling is dat we meer openstaan voor goede voorbeelden in onze eigen omgeving. Dat kan binnen D66-verband: gebruik makend van onze regionale en landelijke contacten. Maar ook daarbuiten: waar doen afdelingen van andere partijen het slim en wat kunnen wij daarvan leren.

Wat is je favoriete boek (en waarom)?

Volkomen onlogisch. Waarom je vaak handelt in strijd met je eigen belang. Oorspronkelijk: Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions.  Dan Ariely, 2008.
 
Dan Ariely is een Amerikaans professor Psychologie en Gedragseconomie. Hij legt ons uit dat we soms dénken dat we rationele beslissingen nemen, maar dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vooral irrationaliteit kenmerkend is voor onze besluitvorming en handelen.
 
De politieke wereld om ons heen drijft op gedragsbeïnvloeding, met sociale media als belangrijke wapens. Als je die effectief wilt inzetten, bijvoorbeeld voor een verkiezingscampagne, gebruik dan inzichten zoals die van Dan Ariely