Richtingwijzers D66 Zeist

Het is belangrijk om te weten hoe D66’ers naar de wereld kijken. Dat doen we door onze richtingwijzers, die geven richting aan ons denken en ideevorming. Het zijn geen dogma’s, maar ze staan wel voor hoe wij naar de wereld en naar Zeist kijken en in welke richting wij oplossingen voor vraagstukken zoeken.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 staat voor een samenleving waarin de gemeente vertrouwt op de kracht van inwoners. Zeistenaren weten goed wat er in hun omgeving nodig is. Zij zijn vaak in staat creatieve oplossingen te vinden. D66 wil dat de gemeente deze vindingrijkheid ondersteunt en er ruimte aan geeft. D66 stelt de burger centraal. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot de gemeente en het bestuur en dat zij meepraten, meedenken en meedoen, en vooraf weten wat de spelregels daarbij zijn. D66 realiseert zich dat niet alle burgers zelfredzaam zijn en wil dat de gemeente een vangnet én een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft.

Begin met goed onderwijs en stimuleer sport en cultuur

Onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het maximale uit zijn of haar talenten te halen. Onderwijs is voor ons het antwoord om maatschappelijke tweedeling te bestrijden. D66 is trots op de scholen van Zeist, ook voor de wijze waarop zij verbinding brengen met de samenleving. Ook sport en cultuur dragen bij aan verbinding, inspiratie en plezier. D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.

“Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.”

Freerk Andre de la Porte, raadslid

Zorg en leef samen

Samenleven is samen-leven: samen staan we sterk, bereiken we meer en houden we Zeist levendig. D66 streeft naar een stad voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding, werk, afkomst, seksuele voorkeur of andere verschillen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is belangrijk en interesse in de ander leidt tot een prettigere samenleving. Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 vindt maatwerk en kwaliteit van zorg belangrijk.

Woon en werk in een groen krachtig dorp

D66 ziet Zeist als een krachtig dorp, waar iedereen prettig kan wonen, werken en ontspannen. ‘Krachtig’ vanwege de lokale economie, werkgelegenheid; met tal van onderwijsinstellingen, lokale en regionale bedrijven, zelfstandige ondernemers en het Utrecht Science Park om de hoek beschikt Zeist over een enorme bron aan kennis, en goede kansen voor recreatieve sector. ‘Dorp’ omdat de omvang nog overzichtelijk is en mensen elkaar kunnen en willen leren kennen. En een groen dorp waarin mensen gericht zijn op duurzaam leven ook voor de volgende generaties.

Kijk over grenzen heen

D66 denkt over grenzen heen. Van onze buurgemeenten tot Europa en alles daartussenin: D66 werkt samen om de positie van Zeist sterker te maken. Kansen en problemen zijn vaak grensoverschrijdend, net zoals oplossingen. Zeist is onderdeel van de U-10 gemeenten en ligt tegen de metropool Utrecht. D66 wil dat de gemeente deze positie gebruikt om de kernwaarden van Zeist verder te ontwikkelen. Samenwerking in de regio is noodzakelijk om de uitdagingen rond de energietransitie, vergrijzing, toenemende zorg en veranderende werkgelegenheid, economie, woningbouw en klimaat aan te gaan. We kiezen bewust voor regionale samenwerking met behoud van de eigen verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en goede democratische legitimiteit.