Ruben Pattiasina

Ruben Pattiasina - Beeld: Menno Bausch

De gemeente, dat zijn we zelf! Als raadslid wil ik me inzetten voor een gezonde leefomgeving. En een lokale overheid waarop je kan bouwen en vertrouwen.

  • 37 jaar
  • Almelo
  • Zeist
  • Hij/hem

Zeist is een fijne gemeente. Een gemeente die zich bewust is van de effecten van beleid en inrichting van de leefomgeving op gedrag, cohesie, ontwikkelkansen, sociale (on)gelijkheid en duurzaamheid. Een gemeente die ik de afgelopen zeven jaar steeds beter heb leren kennen. Het is niet alleen de plek waar ik met mijn gezin woon, maar het is de plek waar we ons thuis voelen. Dat gun ik iedereen. Een plek waar je kan ontdekken, ondernemen en ontwikkelen. Een gezonde en veilige leefomgeving waar je jezelf kan zijn.

Mijn lievelingsplek in Zeist

Ik kan bijzonder genieten van de bossen rondom Zeist. Ik loop hier vaak met mijn zoon of met mijn hond. Terwijl die twee de wereld en de natuur aan het ontdekken zijn, kan ik mijn dag overdenken en met een frisse blik weer verder. Dat wij dit in Zeist als ‘achtertuin’ hebben is een enorme luxe. Zeker in deze gekke tijd met een pandemie die nog steeds veel beperkingen met zich meebrengt.

Kansen voor Zeist

Ik zou willen dat elke Zeistenaar zich bewuster wordt van zijn directe omgeving. Dat we onze omgeving niet alleen consumeren of onbewust voor feit aannemen. Maar dat ze kijken en beseffen dat dit ook een spiegel is, en dat ze zelf veranderingen kunnen aanbrengen. Ik zie heel veel kansen als inwoners zelf meer regie nemen. De gemeente, onze gemeente, is er om dit te stimuleren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Een gezonde leefomgeving.
  • De veiligheid van de leefomgeving.
  • Een ambitieus en realistisch duurzaamheidskader voor onze gemeenten.

Wat D66 voor mij betekent

D66 betekend veel voor mij. Het is voor mij een vereniging waar mensen samen tot een oplossing proberen te komen, vrij van dogma’s. Een vereniging waar (soms heftige) discussies de basis vormen om alle aspecten van een vraagstuk te leren doorgronden. Binnen D66 heb ik me altijd vrij gevoeld. Ik heb binnen deze vereniging vrienden gemaakt voor het leven en heel erg veel geleerd.

Mijn favoriete boek

Ik heb niet echt een favoriet boek.
De laatste twee boeken die ik heb gelezen waren:
• The Book of Numbers, John H. Comway & Richard K. Guy
• Het symmetrie-monster, Marcus Du Sautoy