Dick van Ginkel

Bekijk de video
D66 ziet kansen voor wonen: de uitdagingen

Dick van Ginkel - Beeld: Menno Bausch

Politiek is teamwerk en dat hebben we als D66 fractie in de gemeenteraad in de afgelopen vier jaar laten zien.

  • 70 jaar
  • Amersfoort
  • Huis ter Heide
  • Hij/hem

Hier heb ik met veel plezier aan meegewerkt als raadslid met de onderwerpen Wonen, Regio, Bestuur en Veiligheid, en door mijn werk in het presidium en als voorzitter van vergaderingen en debatten. Dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het raadswerk en de positie van D66 in de raad. Die rollen neem ik graag nog een periode voor mijn rekening.
Inhoudelijk zijn er een verschillende thema’s waar ik me hard voor heb gemaakt vanuit de idealen van D66 zoals de Mobiliteit (Fiets), de toekomstige ontwikkeling en ruimtegebruik in Zeist en regionale samenwerking (De Propositie), Wonen, Participatie. Onderwerpen die ook de komende periode actueel blijven!

Lievelingsplek in Zeist

Het Dijnselburgerbos waar ik graag een ommetje in maak, als het tenminste binnenkort (nadat de projectontwikkelaar van het Bisdom het heeft gesloten!) weer toegankelijk wordt!

Kansen voor Zeist

  • Groei en groen samen laten gaan in vitale wijken; voldoende woningen voor ouderen in hun eigen wijk.
  • Een levendig Zeist: De Slotlaan in de zomeravonden open voor activiteiten.
  • Snelle comfortabele fiets en voetgangerspaden, hoogwaardig openbaar vervoer met de regio en fijnmazig OV van Hub naar Huis.

Zaken die ik als raadslid wil veranderen

  • Beheerste groei van het aantal woningen, met behoud en versterking van groen.
  • Een openbare ruimte ontwikkelen die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en levendigheid stimuleert.
  • Een samenleving waarin inwoners in buurten en wijken samen zelf verantwoordelijkheid hebben en dragen.

Wat D66 voor mij betekent

D66 is de partij die uitgaat van vrijheid en ruimte voor iedereen, en niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen als dat voor de samenleving als geheel nodig is; een partij met mensen die positief in het leven staan en de wereld op een goede, gezonde manier willen overdragen aan de kinderen.

Mijn favoriete boek

‘In de ban van de Ring’ van J.R.R. Tolkien, omdat het zoveel lagen heeft dat je het oneindig kan blijven lezen, beluisteren (prachtige hoorspelserie van de BBC) en bekijken.

Wijken en buurten zijn aan zet!