Hafid Boutahar

Hafid Boutahar - Beeld: Menno Bausch

Hafid Boutahar is sinds 2014 actief voor D66 Zeist. Hij is raadslid en fractieleider.

  • 41 jaar
  • Zeist
  • Zeist

‘Ik vind dat ieder kind kansen verdient om mee te doen, zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen sporten. De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat iedereen gelijke kansen krijgt. Juist daarom vind ik het belangrijk om politiek actief te zijn. Ook in de oppositie hebben we de afgelopen jaren veel bereikt voor de gemeenschap in Zeist. Zo ben ik trots op de aandacht die we als D66 hebben kunnen geven aan kwetsbare mensen, bijvoorbeeld door een verhoging van de inkomensgrenzen van het minimabeleid. Maar ook door extra aandacht te vragen voor sport en het ontwikkelen van een beweegvriendelijke omgeving. Ook is weer eens gebleken hoe belangrijk het is dat de financiën goed op orde zijn én blijven. We willen niet in een situatie terecht komen waarin er bezuinigd moet worden. Het afgelopen jaar hebben we ons hiervoor hard gemaakt in de gemeenteraad.

Lievelingsplek in Zeist

Het Slot Zeist; je kunt er genieten van kunst en cultuur en de historie van de prachtige omgeving en je kunt er een heerlijke wandeling maken.

Kansen voor onze gemeente

Als we de duurzaamheidskansen beter benutten kunnen we onze ambities op dit punt echt realiseren. Ook zie ik meer mogelijkheden voor beweegvriendelijke ontmoetingsplekken, voor zowel jong als oud. Tenslotte zie ik kansen om onveilige verkeerssituaties aan te pakken.

Zaken die ik als raadslid wil veranderen

  • Gelijke kansen voor iedereen, en vooral voor kinderen door bijvoorbeeld een eerlijk inschrijfsysteem voor basisschoolkinderen.
  • Aandacht voor al onze dorpskernen. Met goede voorzieningen voor jong en oud.
  • Een groter en diverse cultuuraanbod leveren voor de samenleving in Zeist.

Mijn favoriete boek

De kracht van het goede van Daniel Goleman, over de toekomstvisie van de Dalai Lama.