Jeroen van den Heuvel

Bekijk de video
Iedereen heeft recht op schuldhulpverlening

Jeroen van den Heuvel - Beeld: Menno Bausch

Jeroen van den Heuvel is raadslid sinds 2022. Hij brengt zijn ervaring in van de afgelopen twee termijnen als buitengewoon raadslid.

  • 45 jaar
  • Boxmeer
  • Zeist
  • Hij/hem

Het raadslidmaatschap is voor mij de kans om wat is gezaaid en ingezet te borgen én om nieuwe zaken op te pakken. Ik denk daarbij onder andere aan het sociaal domein, waar de raad nog veel aandacht moet besteden. Daarnaast wordt de nieuwe Wet inburgering en de Omgevingswet ingevoerd, met bij de laatste meer vrijheden en mogelijkheden voor eigen initiatief van inwoners en ondernemers. En een andere rolinvulling van gemeente en de raad. Ook is het wat mij betreft een periode waarin duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda staat, waarbij veel aandacht voor samenspraak nodig is.

Lievelingsplek in Zeist

Het bos. Voor de rust, de ruimte, de geuren en de geluiden en de altijd weer veranderde schoonheid van de natuur.

Kansen voor onze gemeente?

Onze gemeente kent nagenoeg alles: arm en rijk, natuur en dichte(re) bebouwing, verschillende woonkernen, wijken en een centrumkern, vele sportverenigingen, culturele instellingen en kerkgemeenschappen, diverse etniciteiten en culturele achtergronden, verschillende type scholen, basis- en voortgezet, jongeren, ouderen en alles daartussenin.
En waar zouden ze zijn zonder elkaar?
De kracht schuilt in de verbinding van verscheidenheid.

Zaken die ik als raadslid wil veranderen

  • Stimuleren dat iedereen mee kan doen in Zeist en een bijdrage kan leveren aan de samenleving.
  • Gelijke kansen voor alle kinderen in het basisonderwijs.
  • Preventief hulp bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Duurzaamheid bevorderen in de meest brede zin van het woord.

D66 Zeist heeft ervoor gezorgd dat je van een aantal voorzieningen al gebruik kunt maken als je tot 30 procent boven het minimumloon verdient

  • Sociaal Raadslieden helpen

Wat D66 voor mij betekent

Sociaal én liberaal is voor mij een krachtige combinatie. Een basis waarin de mens en zijn/haar mogelijkheden en ontplooiing centraal staan. Een manier van denken en doen waar pragmatisme en inhoudelijke argumenten leiden tot daadkracht. En een wijze van besluitvorming in onze maatschappij waar betrokkenen een stem(recht) hebben en deze kunnen laten horen. Een tijd waarin politiek en bestuur het niet ‘alleen’ doen, niet op afstand staan, maar samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar prioriteiten, naar nieuwe manieren van organiseren, naar een prettig samenleven.

Mijn favoriete boek

De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman. Allereerst omdat het boek een positieve visie en grondhouding heeft over (het grootste deel van de) mensen. Daarnaast legt het boek goed bloot hoe belangrijk het is om terug te gaan naar de feiten en waar onzorgvuldigheid daarmee toe kan leiden (desinformatie, verkeerde beeldvorming en besluitvorming).