D66 Zeist: ‘Leg meer ambitie in begroting 2022’

Tijdens de bespreking van de begroting 2022 op 26 oktober jl. heeft fractievoorzitter Hafid Boutahar het college opgeroepen meer ambitie te tonen in de begroting voor volgend jaar.

Oproep aan het college

“Leer van de crisis door in te zetten om concreet beleid gericht op zorg, sport, bestuur en klimaat. Bevries deze zaken niet maar zoek de middelen in de onvoldoende uitgewerkte innovatiebudgetten. We roepen het college op om hiermee welwillig mee aan de slag te gaan.”

Vitale gemeenschap

De Covid-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Het heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar wij zijn als individu en als samenleving. Het heeft ons duidelijke lessen geleerd. Lessen over hoe belangrijk zorg, gezondheid, vitaliteit voor ons zijn als ook lessen hoe belangrijk het is om tijdens een crisis er voor elkaar te zijn. Een vitale gemeenschap, ook financieel vitaal, is daarbij belangrijk.
Ook blijft het belangrijk dat we aandacht en extra ondersteuning hebben voor alle groepen die het tijdens coronatijd moeilijk hebben gehad en nog steeds hebben. Denk hierbij aan de cultuursector, ondernemers, tal van verenigingen en ook informele vrijwilligers partijen. Partijen die allemaal een essentiële bijdrage leveren aan goed leven in Zeist

Transformatiebudget

Het is voor D66 onbegrijpelijk dat we gerichte beleid in het sociale domein bevriezen als de subsidie voor Samen Oplopen, de samenwerking met huisartsen om het vervolgens in Social
balans weer beschikbaar te stellen voor plannen die nog gemaakt moeten worden. Nu wordt concreet, noodzakelijk, beleid bevroren om beleid waar nog geen grondslag voor is, het innovatiebudget, mogelijk te maken. Waarom gebruiken we niet een deel van het transformatiebudget om belangrijke zaken die niet kunnen wachten alsnog uit te voeren? Laten we juist van deze crisis leren en daarin ambitie tonen en dat vooral met elkaar doen. Zoals we dat ook tijdens deze crisis hebben gedaan, bijvoorbeeld via de Zeister steunpakketten en via het IAC.

Leefbare wijken van en met burgers

Er lopen ontwikkelingen zoals Vollenhove Vooruit die D66 van harte steunt. Echter zijn we er daarmee nog niet. Er zijn meer plekken in Zeist die evenzeer die mate van aandacht vergen, en we moeten ook die laten zien dat we hen niet achter stellen of vergeten.
Onderhoudsplannen lopen achter; alle termijnen, en bedreigen de leefbaarheid. Zorg dat dit op orde komt én ga verder dan dat. Betrek de inwoners om te werken aan hun vitale wijk, niet alleen vanuit welbevinden maar ook om daarmee bij te dragen aan klimaat adaptatie, voorkomen van hittestress, vergroening van het dorp, gezelligheid etc. Bevries geen plannen maar zet hier juist op in.

Cultuurbeleid

We zien heel veel accent op de instituties rond cultuur en wij zien de noodzaak/belang daartoe. Maar het brede netwerk van amateurkunst beoefening in Zeist in kleine en grote groepen en
gezelschappen, is ook een grote kracht voor de cultuurontwikkeling en moet kunnen blijven rekenen op de steun van de gemeente.

Onderwijshuisvesting

De ambitie “goed onderhouden scholen” is voor de komende jaren voor D66 onvoldoende. Wij willen scholen die een rijke schooldag mogelijk maken; brede scholen samen met peuteropvang en voor- en vroegschoolse opvang in frisse, gezonde en duurzame schoolgebouwen en daarvoor moet de ambitie echt omhoog.

Binnensport

De ambitie “binnensport accommodaties OP ORDE” is voor D66 echt te weinig. Onze kinderen verdienen niet alleen goede, gezonde en duurzame scholen maar ook binnensport accommodaties die van goede kwaliteit en duurzaam zijn. De lat moet omhoog. Los structurele tekorten dan ook op en blijf het Masterplan binnensport ontwikkelen.

Mobiliteit

Er wordt bij de ambities steeds meer ingezet op de fiets. De fiets draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en de toekomst van Zeist. Hier moeten we meer op blijven inzetten; het doel: Zeist
fietsstad. Investeren in fietslaadpalen, naast die voor auto’s, op zonne-energie bij broodnodige fietsparkeerplekken, kunnen al een goed voorbeeld geven.

Klimaat

Het klimaat is de crisis waar we de samenleving hard bij nodig hebben. We moeten echt meer doen dan nu om op koers te blijven. Er zijn nog altijd vele daken – zowel van huizen als kantoren – leeg van zonnepanelen, en met name eigen woningbezitters met mindere leencapaciteit moeten door de gemeente worden verleid en geholpen te investeren in verduurzaming en isolatie. Ook moeten we juist inzetten op laadpalen voor elektrische auto’s, wetende dat er hier meer elektrische auto’s in Zeist zullen rondrijden en ook in dit kader is het inzetten op klimaatadaptatie en biodiversiteit een must.