Meer groen en water in Zeist

Beeld: Gemeente Arnhem

D66 is trots op Zeist. Een dorp in het groen, in het hart van Nederland, waar het goed wonen is. Bossen, rivierengebied en de stadscentra Utrecht en Amersfoort op fietsafstand. Veel Zeistenaren zijn bewust bezig met het klimaat. Vele vrijwilligersinitiatieven vormen een fijnmazig netwerk in de samenleving waarin gewerkt wordt aan een waaier aan duurzaamheidsaspecten. Het besef is er breed in de samenleving dat alleen door in te zetten op duurzame energie, circulaire economie, een groen dorp en schone mobiliteit Zeist goed aan de volgende generatie kan worden overdragen en Zeist zich kan voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering (adaptatie, hitte, water).

De ambities van D66 Zeist
• Meer water in Zeist om hittestress te voorkomen
• Iedereen moet kunnen meedoen aan duurzaamheid
• Aandacht voor biodiversiteit ook/juist in de wijken
• Zeist klimaatneutraal uiterlijk 2050
• Steun voor vrijwilligersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid
• Betrekken van inwoners bij duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie
• Circulaire samenleving als ambitie; afval blijven zien als grondstof, en daarom gescheiden inzameling