Groei en Groen gaan wel samen

Beeld: Gemeente Zeist

D66 wil blijven werken aan het woningtekort in Zeist. Extra woningen ziet D66 vooral gerealiseerd worden binnen de grenzen van de gemeente (inbreiding) en daarbij zou iets hoger bouwen kunnen helpen de druk op de woningmarkt iets te verlagen. In wijken als Kerckebosch is aangetoond dit op een heel mooie natuurinclusieve wijze mogelijk is. In het buitengebied zijn er beperkte kansen waarbij ontwikkeling van station Driebergen-Zeist een optie is die wat D66 betreft kan worden onderzocht. En dat alles kan met aandacht voor verticaal groen een extra kwaliteit opleveren waardoor Zeist het groene karakter behoud en kan uitbouwen.

We vinden het ook belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten en moet iedereen een passende plek kunnen vinden.

Onze ambities voor wonen in Zeist:

• Bouwen met behoud van groen en het dorpse karakter
• Primair inbreiding en hoger bouwen om de schaarse ruimte te benutten met aandacht voor verticale tuinen/groen: Groei en Groen gaan samen. Respect voor de bossen, parken en het buitengebied
• Mogelijkheden voor transformatie naar woningen benutten (winkels, industrieterreinen, kantoren, etc.)
• Natuur inclusief bouwen als norm (“Kerckebosch kwaliteit”) voor heel Zeist
• Onderzoek naar woningbouw bij station Driebergen-Zeist
• Aandacht voor voldoenden woningen voor ouderen dicht bij de zorg en het persoonlijke netwerk in de eigen wijk
• Ruimte voor inwoners en wijkorganisaties om gezamenlijk ‘hun wijk’ te verbeteren gefaciliteerd door buurtovereenkomsten en buurtbudgetten