Schoon vervoer

D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Zeist en voor een gezonde leefomgeving. Dit betekent: de fiets op één, (snelle) doorfietsroutes in de regio, autoluwe of – in nauw overleg met inwoners – autovrije straten. Ook krijgen voetgangers en mensen met een beperking nadrukkelijk aandacht bij de herinrichting van gebieden.

De ambities voor schoon vervoer in Zeist:

  • De fiets op #1; meer mensen vanuit de auto op de fiets
  • Snelle en comfortabele fietspaden die er mede voor zorgen dat meer automobilisten overstappen op de fiets
  • Terugbrengen van onveilige verkeerssituaties, met name voor fietsers en voetgangers
  • De Bisschopsweg snel veilig maken; onderzoek directe verbinding Zeist-USP voor de lange termijn blijft noodzakelijk
  • Vergroening van het autogebruik door deelauto’s en elektrisch rijden
  • Goed openbaar vervoer naar de regio en een goed fijnmazig OV om veilig ‘van Hub naar Huis’ te komen

Fietsen parkeren

Zeist is gelukkig niet zo’n grote stad als Utrecht met zijn fietsparkeervraagstuk, maar ook in Zeist is het op sommige plekken bij bushaltes, winkels moeilijk de fiets te parkeren. D66 wil daarom meer aandacht voor parkeerplekken voor de fiets. Belangrijk is dat deze ingericht zijn naar de behoefte van fietsers en dus voldoende plek bieden voor bakfietsen, e-bikes en fietsen met manden en kinderzitjes. Dit kan ook door speciale vakken aan te brengen. Wat D66 betreft mag dit ten koste gaan van autoparkeerplaatsen.

D66 heeft zich al meerdere keren ingezet voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties, met name voor fietsers.

Angèle Welting, wethouder

Autogebruik vergroenen

De auto blijft ook een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit. In het streven naar CO2-reductie, de vermindering van uitstoot van fijnstof en van de productie van geluid, wil D66 aantrekkelijke alternatieven stimuleren, zoals deelauto’s en elektrisch rijden. Wij willen voldoende elektrische laadpalen in de wijken van Zeist en in parkeergarages mits dat veilig kan worden gerealiseerd.

Een goede ov-verbinding tussen Zeist en Utrecht is al heel lang in discussie. D66 is voorstander van ze goed mogelijk openbaar vervoer om Zeist met de regio en dus ook Utrecht te verbinden. Een Hoogwaardige Openbaar vervoersverbinding (HOV) tussen Utrecht en Zeist (mogelijk ooit door naar Amersfoort) juichen wij dan ook toe. Maar niet een HOV-tram, in spoorrails voor deze verbinding geloven we niet. Wel een snelle HOV-bus. En qua tracé wil D66 ook duidelijk zijn: Landgoed Oostbroek moet behouden blijven, en een tracé langs de A-28 is onlogisch en ingrijpend en biedt weinig meerwaarde voor Zeist. D66 kiest voor een tracé via de Utrechtseweg en De Dreef.
Goed (H)OV is een ding, maar fijnmazig OV om veilig thuis te komen is nog iets anders. Met name de senioren en ouderenbonden pleiten voor goed en veilig openbaar vervoer van de bekende OV-hubs in Zeist (station DBZ, DD, en bus knooppunten als Herman Jordan, Busstation, Handelscentrum) naar de eigen voordeur, het zogenaamde fijnmazige openbaar vervoer. D66 steunt het onderzoeken van de mogelijkheden voor een vorm van kleinschalig openbaar vervoer voor deze doelgroepen (Veilig Van Hub Naar Huis)

Veilige fietspaden

D66 heeft zich al meerdere keren ingezet voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties in Zeist, met name voor fietsers. De gemeente heeft dit onderwerp opgepakt maar voor D66 mag er meer vaart worden gezet achter de aanpak van alle knelpunten. Voor hoofdfietsroutes streven we ernaar fietsers voorrang te geven op autoverkeer. Wij investeren in veilige inrichting van fietspaden, zoals het verbreden van fietspaden. Op de korte termijn moet de Bisschopsweg (Zeist – USP) veilig worden gemaakt; op de lange termijn blijft onderzoek naar een snelle fietsverbinding die meer mensen uit de auto op de fiets weet te brengen noodzakelijk.