De stem van inwoners moet gehoord worden

D66 pleitte in 2020 in de gemeenteraad voor een mogelijkheid voor burgers om hun invloed uit te oefenen op besluiten die de gemeenteraad wil gaan nemen. Dit voorstel werd destijds niet overgenomen. Uiteraard staat het weer in ons verkiezingsprogramma. En we willen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie

Burgeramendement

Het burgeramendement moet ervoor zorgen dat de directe invloed van inwoners op de lokale democratie groter zou worden.

Het idee kreeg destijds de steun van SP, PvdA, Zeisterbelang en Nieuw Democratisch Zeist, maar haalde daarmee geen meerderheid in de gemeenteraad. VVD, Seyst.Nu, CristenUnie/SGP, CDA en GroenLinks stemden namelijk tegen.

Een burgeramendement kan worden ingediend als vijftig mensen hun handtekening zetten onder het amendement. De indieners krijgen dan de kans om hun concrete voorstel in de gemeenteraad zelf te bepleiten.

Experimenten lokale democratie

Om Zeistenaren meer te betrekken bij het lokaal bestuur en hun zeggenschap te vergroten wil D66 experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Iedere inwoner kan bijdragen aan talrijke nieuwe vormen van bestuurlijke en democratische vernieuwing op lokaal niveau. De Z-Battle en de Inwoners Advies Commissie (IAC) zijn in Zeist al bekend. D66 ondersteunt initiatieven zoals het recht om uit te dagen (‘right to challenge’), waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

Wij staan voor een sociaal Zeist. Hierover gaan we regelmatig in gesprek met Zeistenaren en onze meer dan 200 leden.