Beeld: Gemeente Tilburg

Bewegen doe je niet alleen in sportscholen of bij sportverenigingen. De publieke ruimte is heel erg geschikt om te bewegen en daar moet voldoende ruimte zijn om te bewegen. D66 wil ruimte voor spelen en sport, fietsers en voetgangers als prioriteit. Iedere wijk verdient mogelijkheden om te kunnen bewegen. Dit kan een sportparcours zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute.

Sportaccommodaties kunnen met inrichting van beweegpleinen een ontmoetingsrol vervullen. Fiets en wandelroutes in het dorp en (recreatieve) fiets en wandelroutes naar omliggende gemeenten stimuleren ook tot bewegen. Bij het (her)inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht.