Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Beeld: D66

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van problemen waar zij niet de oorzaak van zijn, zoals armoede. Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren is een voorbeeld van het benutten van kansen. Binnen scholen, maar zeker ook daarbuiten kunnen sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. D66 vindt dat alle kinderen toegang moeten hebben tot sport en cultuur. Ook kinderen van ouders met minder geld moeten de sport of cultuur kunnen kiezen die bij hen passen. Inwoners met een laag inkomen moeten op eenvoudige wijze en zonder het gevoel te hebben ‘de hand te hoeven ophouden’ ondersteund kunnen worden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. D66 denk dat dit kan door Zeist aan te sluiten op “De U-Pas” waar inmiddels Meerdere gemeenten in de regio gebruik van maken (Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein, Stichtse vecht).

De ambities in een oogopslag voor kansen voor Zeistenaren

• Gelijke kansen voor alle kinderen in Zeist

• Moderne schuldhulpverlening gericht op preventie, vroeg signalering, en voorkoming van schuldstapeling

• Steun voor vrijwilligersinitiatieven op alle terreinen in Zeist

• Vitale veerkrachtige wijken waar inwoners de kans hebben actief mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen