Een rijke schooldag voor ieder kind

Beeld: D66

D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente kan een actieve rol vervullen in het koppelen van sport- en culturele verenigingen, bibliotheek etc. om dit mogelijk te maken.

Op de combinatie onderwijs en zorg (passend onderwijs) lopen kinderen en ouders vaak vast. Als D66 willen we uiteindelijk naar inclusief onderwijs, maar er is nog een lange weg te gaan om dat te realiseren. D66 wil nul thuiszitters in de gemeente, en een actief beleid om ieder kind onderwijs te bieden en goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het belang van het kind.

Onze ambities in een oogopslag voor een dorp vol talent met goed onderwijs:

• Brede scholen samen met peuteropvang en voor- en vroegschoolse opvang
• Kansengelijkheid met betrekking tot aanmelding van jonge kinderen, eventueel via een centraal aanmeldsysteem
• Een rijke schooldag voor alle kinderen
• Structureel cultuuronderwijs voor alle basisschoolkinderen
• Frisse, gezonden en duurzame schoolgebouwen
• Geen thuiszitters in het onderwijs
• Bestrijden van laaggeletterdheid
• Veiligheid voor iedereen, met name ook de LHBTI-gemeenschap en helemaal voor kinderen