Ontmoetingsruimten creëren in wijken

D66 Zeist wil graag meer ontmoetingsruimten creëren in de verschillende wijken. Speel en beweegplekken voor jong en oud. In de wijk Kerckebosch is zo’n ontmoetingsplek al aanwezig.

Freerk Andre de la Porte over ontmoetingsplekken voor jong en oud in woonwijken in Zeist.

Meer ontmoetingsplekken

D66 Zeist wil op meer plekken in Zeist dit soort plekken creëren waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen praten en ook kunnen sporten.