Een andere economie

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Wij zien dat een economie gericht op winstmaximalisatie zonder daarin alle kosten mee te wegen (zoals kosten voor milieuvervuiling of armoedebestrijding) geen oplossingen biedt voor benodigde veranderingen voor een toekomstbestendig en leefbaar Westerveld. Daarom is een omslag nodig naar een economie gericht op welzijn, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Als gemeente hebben wij maar gedeeltelijk invloed op deze omvorming van de economie. Wel kunnen wij de werkwijze van de gemeente hierop richten en onze inwoners en bedrijven stimuleren hieraan bij te dragen. 

Met een zo goed mogelijk vestigingsklimaat ondersteunen wij ambitieuze bedrijven die economische successen én meerwaarde voor de lokale samenleving nastreven. Déze bedrijven zijn de dragers van de toekomstige werkgelegenheid. Ook houden we oog voor de belangen van de grote werkgevers in onze gemeente zoals Astron, Trajectum en Defensie. We scheppen de randvoorwaarden, stimuleren efficiënte procedures en bieden onze ondernemers de fysieke ruimte om door te groeien en te innoveren binnen onze gemeente. Ook stimuleren wij toekomstgerichte bedrijven om zich in onze gemeente te vestigen. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Westerveld gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.