Gezond opgroeien en leven

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Gezond samenleven sluit niemand uit. Wij staan voor een inclusieve gemeente waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn en waar iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Een Westerveld waar we geen onderscheid maken tussen mensen op welke grond dan ook. 

Een gezonde fysieke leefomgeving is daarbij van groot belang. Wij zijn een gemeente met prachtige landschappen en een voor mensen gezonde omgeving wat bodem, water en lucht betreft. Toch hebben inwoners lokaal zorgen over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten op omwonenden, bodem en grondwater. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid of taak in het toelaten van deze middelen of het gebruik ervan.

Als lokale afdeling van een landelijke partij kunnen wij daar wel aandacht voor vragen op het daarvoor verantwoordelijke niveau zoals provincie, rijk en Europa. Op gemeentelijk niveau kunnen wij wel handhaven op de regels en afspraken die hiervoor gelden.

Verder richten wij ons op de optimale balans tussen alle functies die onze leefomgeving vervult. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de wolf in ons gebied, kijken wij naar die optimale balans en regelen we wat wij op gemeentelijk niveau kunnen doen. Daarnaast agenderen wij onze problemen met deze ontwikkelingen en besluiten van andere overheden op het verantwoordelijk niveau zoals regionaal, landelijk en Europa. 

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van mensen, dus investeren we in preventie en versterken de eigen regie van mensen over hun leven. Elke bewoner van gemeente Westerveld die is aangewezen op zorg moet de best mogelijke ondersteuning en hulp krijgen.

De woningmarkt is oververhit. Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Huizenprijzen blijven stijgen en starters komen er op de woningmarkt amper tussen.

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur zijn niet alleen het fundament van onze beschaving maar de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur.

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van mensen, dus investeren we in preventie en versterken de eigen regie van mensen over hun leven. Elke bewoner van gemeente Westerveld die is aangewezen op zorg moet de best mogelijke ondersteuning en hulp krijgen.

De woningmarkt is oververhit. Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Huizenprijzen blijven stijgen en starters komen er op de woningmarkt amper tussen.

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur zijn niet alleen het fundament van onze beschaving maar de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.