Nieuwspagina

06.05.2022

D66 Westerveld doet helaas niet meer mee met de gesprekken over de vorming van een nieuw college. D66 was als vierde partij nadrukkelijk door DSW en VVD gevraagd deel te nemen aan de gesprekken.

06.04.2022

D66 Westerveld heeft haar zetel in de gemeenteraad weten te behouden. Dit was de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart zijn gehouden. Als (steun)fractie zijn we tevreden met het behoud van onze zetel, maar misschien hadden we toch wel op iets meer gehoopt. Dat zat er deze keer helaas niet in. De komende periode gaan we weer met volle kracht ons sociaal-liberale gedachtengoed laten horen. Zo bouwen we de gelegde basis uit.

14.03.2022

In de raadsvergadering van 1 maart jl. heeft D66 een oproep gedaan om serieus te kijken naar het onderwerp energiearmoede. De komende jaren zal de overgang naar niet-fossiele brandstoffen, de energietransitie, zijn beslag moeten krijgen. Hier valt ook de overgang naar aardgasvrij wonen onder.

14.03.2022

Op 1 maart heeft de raad gesproken over het grondstoffenbeleid. Iedere gemeente moet in 2025 voldoen aan de doelstelling dat er per inwoner jaarlijks niet meer dan 25 kg. restafval wordt geproduceerd.

06.05.2022

D66 Westerveld doet helaas niet meer mee met de gesprekken over de vorming van een nieuw college. D66 was als vierde partij nadrukkelijk door DSW en VVD gevraagd deel te nemen aan de gesprekken.

06.04.2022

D66 Westerveld heeft haar zetel in de gemeenteraad weten te behouden. Dit was de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart zijn gehouden. Als (steun)fractie zijn we tevreden met het behoud van onze zetel, maar misschien hadden we toch wel op iets meer gehoopt. Dat zat er deze keer helaas niet in. De komende periode gaan we weer met volle kracht ons sociaal-liberale gedachtengoed laten horen. Zo bouwen we de gelegde basis uit.

14.03.2022

In de raadsvergadering van 1 maart jl. heeft D66 een oproep gedaan om serieus te kijken naar het onderwerp energiearmoede. De komende jaren zal de overgang naar niet-fossiele brandstoffen, de energietransitie, zijn beslag moeten krijgen. Hier valt ook de overgang naar aardgasvrij wonen onder.

14.03.2022

Op 1 maart heeft de raad gesproken over het grondstoffenbeleid. Iedere gemeente moet in 2025 voldoen aan de doelstelling dat er per inwoner jaarlijks niet meer dan 25 kg. restafval wordt geproduceerd.

02.03.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

18.02.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

02.02.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

20.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

07.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

07.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

02.03.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

18.02.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

02.02.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

20.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

07.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

07.01.2022

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

Toont 12 van 23