Leefomgeving is een systeem

Duurzame energieopwekking is de toekomst

Beeld: © Shutterstock

De gemeente Westerveld is een prachtige gemeente met een groot buitengebied met landbouw, natuur, wonen en recreëren waarbij deze functies, zoals natuur en landbouw, elkaar sterk beïnvloeden en op dezelfde vierkante meter plaatsvinden. Scheiden van functies en sectorale plannen (zoals voor landschap, natuurbeheer, waterhuishouding) die deeloplossingen leveren hebben tot nu toe geleid tot conflicten tussen deze functies en zelfs tot het al decennialang niet voldoen aan wetten en regels voor deze verschillende functies. Dit met als resultaat dat zowel natuur als landbouw niet meer goed kunnen functioneren, laat staan toekomstbestendig zijn of zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Daarnaast is veel beleid gericht op behouden van het landschap zoals dit nu is, terwijl dit een cultuurlandschap is gevormd door het eeuwenlange gebruik ervan. Een ander voorbeeld is de landschapsvisie van de regiegroep Nieuwe NP waarin vanuit natuur en landschap gezien een ontwikkeling wordt voorgesteld. Dit doet onvoldoende recht aan de andere functies zoals landbouw, wonen, recreëren en de complexiteit van de conflicten tussen deze
functies die spelen in de leefomgeving. Dit beleid heeft er onvoldoende voor gezorgd dat we rekening houden met het geheel van de functies en de gezonde ontwikkelruimte van ons buitengebied. Daar bovenop komt de klimaatverandering die veel impact heeft op hoe wij hier wonen, werken en leven.

Onze conclusie is dan ook dat we het echt anders moeten aanpakken om hieruit te komen want ‘Met de aanpak die het probleem veroorzaakt ga je de oplossing niet vinden’.  Wij zullen samen met alle inwoners onze manier van wonen, werken en leven moeten aanpassen. Als gemeente hebben we daar maar deels invloed op via ons eigen beleid. Wel kunnen we de regie nemen om voor ons gebied en samen met inwoners, bedrijven, en andere overheden een plan maken voor duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Daarin nemen wij als gemeente de verantwoordelijkheid voor beleid en regelgeving die dit plan ondersteunt. Dit willen wij doen met een deltaplan voor het buitengebied dat verder gaat dan de omgevingsvisie, en naast visie ook een uitvoeringsprogramma bevat met een middellange tijdhorizon van minstens 15 jaar.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Westerveld gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.