Bewust besturen en lokale democratie

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Waar staan wij voor? Wij staan voor een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden en waarin we zorgen dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Met respect voor de verschillen tussen mensen en oog voor wat ons verbindt zodat we samen vrij kunnen zijn. Bij vrij zijn hoort zeggenschap over je omgeving, over hoe je leeft, woont en werkt. Elk mens op de eigen unieke manier, waarbij de vrijheid van de een de ander ook vrij laat en alle grondrechten respecteert. Wij leiden vanuit deze waarden en stellen het welzijn van iedereen in onze gemeente centraal nu en in de toekomst. Bij elke keuze die wij maken houden wij oog voor de toekomst en op de wereld om ons heen. 

Bij het uitvoeren van wetten en regels staat de bedoeling van de wet voorop, en minder de letter. Daarnaast vinden wij dat de gemeente als overheid zich nadrukkelijk moet houden aan wetten, regels en beleid en dat wij collega overheden hierop moeten aanspreken. Wij staan dan ook niet achter het zoeken naar geitenpaadjes om onder wetten en beleid uit te komen, of wetten en beleid zo uit te voeren dat de bedoeling ervan zoekraakt. Wij willen juist proactief omgaan met de veranderingen die op ons afkomen en zoeken naar oplossingen die voor onze inwoners en ons grondgebied doelmatig zijn en passen bij de toekomst van iedereen vrij maar niemand laten vallen. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Westerveld gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.