D66 Westerveld stopt met onderhandelingen

D66 Westerveld doet helaas niet meer mee met de gesprekken over de vorming van een nieuw college. D66 was als vierde partij nadrukkelijk door DSW en VVD gevraagd deel te nemen aan de gesprekken. 

Dit leek een mooie kans om als kleine fractie door deelname aan een nieuwe college onze verkiezingspunten vorm te geven. Als voorwaarde hadden we het kunnen aandragen van een wethouder en volwaardige inhoudelijke deelname. Deze toezegging en gelijkwaardige deelname in de gesprekken en de formatie deden ons besluiten deel te nemen aan de besprekingen.

Gaandeweg werd echter duidelijk dat deze gelijkwaardigheid meer en meer op de achtergrond kwam. De formateur heeft ons dan ook gemeld dat de drie partijen verder gaan met de gesprekken over collegevorming. Dit betreuren wij, maar wij kunnen en willen niet aan onze randvoorwaarden voorbij gaan. 

D66 Westerveld zal haar rol vanuit de raad actief invullen om haar programma voor de komende vier jaar uit te voeren. We zullen constructief oppositie voeren om Westerveld groener, duurzamer en sociaal-liberaler te maken!