Hoera, 1 zetel!

D66 Westerveld heeft haar zetel in de gemeenteraad weten te behouden. Dit was de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart zijn gehouden. Als (steun)fractie zijn we tevreden met het behoud van onze zetel, maar misschien hadden we toch wel op iets meer gehoopt. Dat zat er deze keer helaas niet in. De komende periode gaan we weer met volle kracht ons sociaal-liberale gedachtengoed laten horen. Zo bouwen we de gelegde basis uit. 

Na de verkiezingen is er voor het eerst een duidingsdebat georganiseerd in Westerveld. Hierin konden alle fracties hun reactie geven op de uitkomst van de verkiezingen. Kijk hier voor de inbreng van de D66-fractie. Na dit debat zijn in maart een tweetal verkennende gesprekken gevoerd door informateur Roelof Martens. D66 is hiervoor uitgenodigd en heeft hier ook haar wensen en voorkeuren aan kunnen geven. 

Op donderdag 7 april zal de informateur zijn verslag uitbrengen aan de raad. Deze bijeenkomst zal door omstandigheden digitaal worden gehouden, maar is wel openbaar en dus via de livestream te volgen. Martens zal hier zijn conclusies presenteren en zullen vervolgstappen worden besproken met de fracties. Wordt vervolgd.