Voorkom energiearmoede

In de raadsvergadering van 1 maart jl. heeft D66 een oproep gedaan om serieus te kijken naar het onderwerp energiearmoede. De komende jaren zal de overgang naar niet-fossiele brandstoffen, de energietransitie, zijn beslag moeten krijgen. Hier valt ook de overgang naar aardgasvrij wonen onder. 

D66 vindt dat dit niet alleen voorbehouden mag zijn aan huishoudens met een hoog inkomen. Essentiel is dat de energietransitie duurzaam, betrouwbaar en zeker ook betaalbaar en rechtvaardig moet zijn. Huishoudens met lage inkomens moeten hiervoor niet onevenredig meer voor betalen. 

We hebben het college daarom opgeroepen om een inventarisatie te maken van de situatie rond energiearmoede in Westerveld. En werk te maken van het oplossen hiervan door de groep inwoners die het betreft in kaart te brengen, te kijken welke concrete mogelijkheden er zijn om huishoudens die dit nodig hebben te ondersteunen en te onderzoeken welke kosten hieraan verbonden zijn. Ook vragen wij het gesprek hierover aan te gaan met de woningcorporaties. 

Deze oproep werd in meerderheid gesteund door de andere fracties. Wij zullen in de nieuwe raadsperiode vinger aan de pols houden wat betreft de uitvoering van deze motie.