Oog voor een betrouwbaar en transparant bestuur.

Raadszaal Huis van Waalre

Raadszaal Huis van Waalre - Beeld: D66 Waalre

D66 Waalre zorgt voor een meer transparant bestuur en een effectievere gemeenteraad. Wij willen u meer inspraak geven. Niet alleen horen maar ook écht luisteren.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Vorm het nieuwe college op basis van
kwaliteit en professionaliteit
• De lokale lasten zijn geen instrument
om gaten te dichten
• Inwoners vormen de kracht van Waalre
• Werk samen met de Brainportregio
als kleinere gemeente
• De gemeenteraad neemt verantwoordelijkheid als controlerend orgaan en werkt samen

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Waalre is financieel gezond
• Er is meer open communicatie met
inwoners en bedrijven
• Er wordt geïnvesteerd in mensen en
niet in stenen
• Waalre werkt samen binnen een
krachtige regio
• Nieuw plan van aanpak bewuster
omgaan met regionale samenwerking.
• Zorg voor beter inzicht in effecten van
inzet gemeenschapsgeld


Ambitie: Wat willen wij gaan doen?
• Inwoners eerder en meer betrekken
bij beleid en uitvoering
• Een gezond financieel beleid met
sluitend huishoudboekje
• Waalre werkt samen binnen een
krachtige regio, zodat we kunnen
sturen op onze ambities
• Een open en toegankelijk gemeentebestuur voor inwoners
• Wethouders van buiten Waalre
gevormd en getest op basis van
kwaliteit en professionaliteit

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.