Oog voor iedereen 

iStock Beeld: D66 Waalre

D66 Waalre vindt het belangrijk dat iedereen in Waalre kan meedoen. Wij tolereren geen discriminatie en koesteren de onmisbare rol van verengingen in de samenleving.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Laat iedereen vrij, maar niemand
vallen
• Iedereen moet mee kunnen doen
• Vertrouw op de eigen kracht van
mensen
• Luister écht naar inwoners
• Maak ruimte voor ontmoeten
• Koester de onmisbare rol van
verenigingen in Waalre
• Tolereer geen discriminatie

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Motiemarkt om inwoners te
betrekken bij beleid Waalre
• Uniek sporten waarmee sport
toegankelijk voor is voor iedereen
• 1.000 euro coronacheck -compensatie
voor elke vereniging, ondernemer en
instelling
• Ruimte voor ontmoeten en
activiteiten in elke wijk
• Burgerpanels als klankbord voor
nieuwe plannen


Ambitie: Wat willen wij gaan doen?
• Stimuleren en ondersteunen van
burgerinitiatieven
• Verenigingen perspectief bieden,
zoals in het Klooster
• Faciliteren van senioren bij het
zelfstandig functioneren en meedoen
• Initiatieven burgers prioriteit geven
en ondersteunen
• Oplossen armoedeproblematiek
• Inzetten op pachtgronden voor
biologische burgerinitiatieven

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.