Oog voor onderwijs, sport en cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Sport, cultuur en onderwijs zijn van groot belang voor de samenleving. D66 Waalre wil een kunst & cultuurbeleid gericht op àlle Waalrenaren. En buitensportvoorzieningen die jong en oud kunnen gebruiken.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Sport, cultuur en onderwijs zijn
essentieel voor individu en samenleving
• Zorg dat jong en oud zich kunnen blijven
ontwikkelen en meedoen
• Erken kunst en cultuur als bron van
creativiteit en reflectie
• Sport en bewegen zijn cruciaal voor een
gezond leven
• Zorg voor toegankelijkheid van sport,
cultuur en onderwijs voor iedereen

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Elke basisschool is nu een brede school
• Jaarlijkse bijdrage voor minima-kinderen
aan sport, muziek, toneel en dans
• Extra aandacht voor kunst op
basisscholen via de Cultuurloper
• Beweegroute voor senioren, buiten
maar vlakbij huis
• Noodzaak beschikbaarheid Klooster
voor verenigingen aangekaart
• Aandacht voor sport, kunst en
cultuurhistorie bij recreatie en toerismeAmbitie: Wat willen wij gaan doen?
• Een sterk kunst en cultuurbeleid
gericht op alle Waalrenaren
• Meer aandacht voor kunst en techniek
op scholen, met inzet professionals
• Een vitale sportinfrastructuur door
goede ondersteuning en heldere
doelstellingen
• Scholen na schooltijd benutten voor
sport en cultuur
• Uitdagende groene speelruimtes
• Buitensportvoorzieningen die jong en
oud kunnen gebruiken

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.